PETYCJA MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ W SPRAWIE BUDOWY UL. ŁOWIECKIEJ

1677760500675.jpg

My, niżej podpisani, mieszkańcy Rudy Śląskiej zwracamy się z petycją
w sprawie budowy ul. Łowieckiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach. 


Jako mieszkańcy Rudy Śląskiej, zwracamy się petycją o podjęcie działań w sprawie budowy ulicy Łowieckiej w Rudzie Śląskiej. Obecnie część drogi jest gruntowa z licznymi ubytkami, zaś spora część jest zbudowana z płyt betonowych, które na skutek wielu lat eksploatacji są dziurawe i z których wystają pręty zbrojeniowe. Osiedle w pobliżu ulicy Łowieckiej zamieszkują setki rudzian, którzy z tej drogi każdego dnia korzystają.

Pragniemy zaznaczyć, że z powodu fatalnego stanu drogi zawieszenie samochodów ulega szybkiemu zużyciu, co z kolei generuje dodatkowe koszty dla właścicieli pojazdów. Ponadto, korzystanie z tej drogi staje się niebezpieczne także dla pieszych.

Jesteśmy świadomi, że działki tej ulicy należą do różnych właścicieli, dlatego prosimy o jak najszybsze dojście do porozumienia i podjęcie kroków mających na celu wybudowanie nowej drogi. Wierzymy, że uda się wypracować rozwiązania, które pozwolą na szybką i skuteczną modernizację tej ważnej dla mieszkańców ulicy.

Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą o podjęcie działań w tej sprawie oraz o wsparcie mieszkańców, którzy od dłuższego czasu czekają na poprawę stanu ulicy Łowieckiej.

____________
Do wiadomości:
Prezydent miasta Ruda Śląska