Petycja o interwencję w sprawie sytuacji w teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Pan Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa – jako organów współprowadzących Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, z petycją o interwencję w sprawie obecnej sytuacji w teatrze. Skłoniły nas do tego ostatecznie zwolnienia pracowników teatru, w szczególności zwolnienie dyscyplinarne  Dariusza Poleszaka – zasłużonego i lubianego przez publiczność aktora.

Nasz olsztyński teatr działa od 1945 r., choć powstał już w 1925 r. W 2006 roku uzyskał status narodowej instytucji kultury. Bez  wątpienia jest on kolebką kultury w naszym regionie.

Jedną z jego ikon jest Pan Dariusz Poleszak – absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania instytucjami kultury oraz zarządzania placówkami oświatowymi, ale przede wszystkim uznany w środowisku aktor z 30 letnim stażem, kreator wielu wybitnych ról, wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia. Przez wiele lat prowadził zajęcia w Policealnym Studium Aktorskim przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, prowadził szereg warsztatów teatralnych dla młodzieży teatralnej na terenie Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. Jest także zaangażowany w działalność społeczną, m.in. pełnił funkcję sekretarza Zarządu Koła Związku Artystów Scen Polskich działającego przy Teatrze, przewodniczącego i obecnie V-ce przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich, obecnie jest także pełnomocnikiem d.s. Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie z ramienia ZASP.

Informacją medialną jest sytuacja panująca od lat za kulisami teatru. Ostatnie zdarzenia w teatrze budzą nasz szczery niepokój. Obejmując stanowisko dyrektora teatru Pan Zbigniew Brzoza deklarował: „Mnie bardzo zależy, żeby w tym teatrze już więcej żadnych przejawów przemocy nie było” – wypowiedź z Gazety Wyborczej z dn. 19.01.2019 r. Jednak wydarzenia z tego roku wskazują, że w teatrze nie jest lepiej. Bo jak rozumieć to, że w ciągu swoje pracy dyrektor zwolnił z teatru ponad 30 osób, a konflikt w teatrze nabrał nowego wymiaru – poza podziałem kadry na tych za, i tych przeciw, do teatru weszły kontrole NIK, PIP, trwają postępowania sądowe zwalnianych pracowników.

Jaskrawym przykładem złej sytuacji i konfliktu w teatrze jest zwolnienie dyscyplinarne właśnie Dariusza Poleszaka. Za swoją działalność związkową w obronie zwalnianych pracowników, w tym aktorów, czuje się  on szykanowany, dyskryminowany i poniżany. W jego przekonaniu na podstawie niesłusznych oskarżeń, do tego pomimo przebywania na zwolnieniu lekarskim, został zwolniony dyscyplinarnie za swój wpis w mediach społecznościowych, w którym stanął w obronie 19 pracowników zwolnionych z teatru po ogłoszeniu pandemii, w tym kolegi - aktora, który został zwolniony w Międzynarodowym Dniu Teatru! Dariusz Poleszak jednego dnia został pozbawiony środków do życia, prawa do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczeń zdrowotnych.

Czy to są słuszne reformy? Czy to jest styl, który nam jako odbiorcom i miłośnikom olsztyńskiego teatru obiecywano? Nie – to budzące zdumienie i niepokój działania nie mające chyba precedensu w historii tego teatru.

Panie Marszałku, Panie Ministrze,

Tą petycją zwracamy uwagę na bezprecedensową, ale też w swojej istocie oburzającą sytuację w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Teatr, jako miejsce utrzymywane z jednej strony przez widzów, którzy doceniają pracę i artystyczne dokonania swoich ulubionych aktorów, a z drugiej strony przez podatników ze środków budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Ministerstwa Kultury, ma w naszym odczuciu być miejscem dyskusji, polemik, ale i wyznaczania norm społecznych, będących przykładem dla całego społeczeństwa. Także w obszarze polityki pracy – wszystko pro publico bono, abyśmy mogli być zadowoleni z doznań jakie teatr nam dostarcza, a jednocześnie spokojni o jego przyszłość.   

Wnosimy o wnikliwą analizę sytuacji w teatrze, wnosimy o przywrócenie dobrej atmosfery pracy i działalności kulturalnej tej instytucji.

W szczególności wnosimy o wsparcie w przywróceniu do pracy naszego ulubionego aktora Dariusza Poleszaka, ale też i innych zwolnionych pracowników teatru.

Nie ma naszej zgody na dalsze postępowanie tej swoistej choroby niszczącej nasz teatr od wewnątrz.     

Z poważaniem

Miłośnicy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
oraz  wielbiciele talentu i kreacji Dariusza Poleszaka

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Zbigniew Glezman do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook