Petycja o obniżenie wyskości rat czesnego KWSPZ

Studenci KWSPZ zwracają się z uprzejmą prośbą do władz uczelni o obniżenie wyskości rat czesnego. W związku z zaistniała epidemią Covid-19 uczniowie nie są w stanie realizować przewidzianych w programie zajęć praktycznych. Warto zaznaczyć, że z logicznego punktu widzenia szkoła nie ma możliwości odrobienia wszystkich zaległych zajęć ze wszystkimi grupami.  Ponadto, bardzo duża część studentów pracujących została pozbawiona możliwości zarobku w związku z obostrzeniami rządowymi, co bezpośrednio wpływa na pogorszenie się sytuacji finansowej. Oczekujemy jasnych informacji dotyczących płatności oraz ewentualnych możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

 


Klaudia Dziubińska    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook