Petycja o odebranie immunitetu Januszowi Korwin Mikkemu.

korwa.jpg

[POLSKI]

Obywatelska petycja o odebranie immunitetu poselskiego posłowi Konfederacji, Januszowi Korwin Mikkemu.

Poseł Janusz Korwin Mikke poraz kolejny namawia publicznie do mordowania osób o odmiennych poglądach. Chodzi o wywiad z nim na kanale Youtube "Ad Personam" z dnia 15.10.2020.

"-Czy nie widzi pan sprzeczności kapitalizmu z konserwatyzmem na przykład w zakazie hazardu, prostytucji, czy zakazu sprzedaży koszulek z Che Guevarą-Nie, ja nie jestem zwolennikiem zakazu sprzedaży koszulek z Che Guevarą. Porządny człowiek musi wiedzieć do kogo strzelać. Jak nie będzie tych koszulek, to jak będziemy wiedzieli kto jest tym łajdakiem? Niech noszą"

Janusz Korwin Mikke to niebezpieczny dla świata psychopata, który od lat szerzy mowę nienawiści i wzywa do mordowania ludzi o lewicowych poglądach. Kilka lat temu korzystał z immunitetu w Europarlamencie, teraz z kolei jest posłem w polskim sejmie. Janusz Korwin Mikke wzywał już do wieszania socjalistów na drzewie, do obcinania im genitaliów, a teraz w internetowym wywiadzie wprost mówi o strzelaniu do osób noszących koszulki z Che Guevarą. Czas najwyższy z tym skończyć. Czas odebrać chroniący go immunitet poselski i postawić jak najszybciej przed sądem, zanim jakiś jego zwolennik doprowadzi do masowego morderstwa jak to kiedyś zrobił Andres Breivik. Dlatego prosimy o podpisanie tej petycji i przesłanie jej dalej. Nie pozwólmy na szerzenie mowy nienawiści w przestrzeni publicznej. Dość bezkarności dla agresywnego faszysty!

Dlatego my, redakcja portalu Odrodzenie.fr zwracamy się do Ciebie z prośbą o podpisanie tej petycji i zakończenie samowolki tego człowieka.

[ENGLSH]

Citizen's petition to withdraw the parliamentary immunity of Janusz Korwin Mikke, MP from the Konfederacja, far right political party.
MP Janusz Korwin Mikke once again publicly urges people to murder people with different views. It's about an interview with him on the YouTube channel "Ad Personam" on October 15, 2020.

"-Do you not see the contradiction of capitalism with conservatism, for example in the ban on gambling, prostitution or the ban on the sale of Che Guevara T-shirts?
-No, I am not in favor of banning Che Guevara T-shirts. A good man needs to know who to shoot. If these t-shirts are gone, how will we know who this villain is? Let them wear."


Janusz Korwin Mikke is a psychopath dangerous to the world, who for years has been spreading hate speech and calling for the murder of people with leftist views. A few years ago he enjoyed immunity in the European Parliament, now he is a member of the Polish parliament. Janusz Korwin Mikke has already called for hanging socialists on a tree, cutting their genitals, and now in an online interview he directly talks about shooting at people wearing Che Guevara T-shirts. It's about time to end this. It's time to take the parliamentary immunity protecting him and bring him to trial as soon as possible, before some of his followers lead to mass murder, as Andres Breivik once did. Therefore, please sign this petition and forward it. Let us not allow the spread of hate speech in public space. Enough of impunity for an aggressive fascist!

Therefore, we, the editors of the Odrodzenie.fr portal, ask you to sign this petition and end this man's arbitrariness.

 


Redakcja portalu Odrodzenie.fr    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Redakcja portalu Odrodzenie.fr do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )