Petycja o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Koszykowej w Malborku

Wnioskujemy do Zarządcy Drogi Krajowej 22 w Malborku tj. do GDDKiA oddział w Gdańsku o podjecie działań w celu poprawy bezpieczeństwa przejścia dla pieszych przy ul. Koszykowej w Malborku (skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego z ul. Koszykową, wzgłuż DK 22) na przykład poprzez doświetlenie czy wyniesienie wspomnianego przejścia.

W ostagnim czasie na wyżej wymienionym przejściu doszło do bardzo niebezpiecznych potrąceń pieszych, w tym dziecka. 

Według nas wymaga ono modernizacji.

Na tym odcinku drogi odbywa się duży ruch tranzytowy.

Nie można czekać, aby doszło do kolejnych tragedii.

Życie i zdrowie ludzi jest najważniejsze.

 

przejscie2.jpeg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł Dziwosz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...