Petycja o powrót do szkół uczniów klas IV-VIII

Adresat:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

aleja Jana Chrystiana Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Poniatowa, 07.02.2021

 

W związku z częściowym odmrożeniem gospodarki, my, niżej podpisani, rodzice dzieci klas IV-XIII, domagamy się niezwłocznego powrotu uczniów do szkół.

Wyrażamy ubolewanie z powodu braku takiej właśnie decyzji. Uważamy, że podejmowane przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej działania pozbawione są elementarnej logiki. Otwierane są galerie handlowe, gdzie gromadzą się ludzie z różnych środowisk, których kontrola zachowań i reżimu sanitarnego jest utrudniona, a nie wracają do szkoły dzieci i młodzież, którzy przebywaliby w swoich odrębnych salach, wśród tej samej grupy rówieśniczej, tak jak to się już dzieje w przypadku dzieci młodszych.

Zarówno dzieci, jak i my, rodzice, jesteśmy już bardzo zmęczeni zdalnym nauczaniem, a także bardzo zaniepokojeni. Zdalne nauczani bowiem, niesie za sobą bardzo wiele problemów i ma negatywny wpływ na dzieci i młodzież, co może mieć opłakane skutki w przyszłości. Wzrasta uzależnienie uczniów od telefonów i komputerów, ich wzrok ulega pogorszeniu, pogłębiają się wady postawy, brak kontaktu osobistego z rówieśnikami wpływa negatywnie na ich psychikę i motywację. Jest bardzo prawdopodobne, że nasze dzieci skończą ten rok szkolny z takimi właśnie problemami. Do tego należy dodać fakt, że duża część dzieci przebywa w domu bez opieki dorosłych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zrezygnowanie z pracy lub kolejne miesiące pracy zdalnej. Wystarczy odrobina wyobraźni, żeby przewidzieć, jakie to może mieć skutki. W razie wypadku lub jakiegokolwiek innego problemu, kto za to weźmie odpowiedzialność? My, rodzicie, musimy przecież pracować, żeby zapewnić dzieciom godne życie i odpowiednie warunki materialne.

W wielu rodzinach pojawia się dodatkowy problem związany z jednoczesną nauką zdalną kilkorga dzieci (w rodzinach wielodzietnych lub w pieczy zastępczej). Zdarza się bardzo często, że nie każde dziecko ma dostęp do odpowiedniego sprzętu i Internetu, co powoduje konflikty i frustracje w rodzinie. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na fakt, że większość dzieci uczęszczających do szkół, korzysta w nich z jadalni i świetlicy szkolnej. Niejednokrotnie posiłek w szkole jest jedynym ciepłym posiłkiem, na jaki mogą liczyć dzieci zagrożone problemem ubóstwa (a takich jest niemało), ale również i takie, których oboje rodzice pracują do późnych godzin popołudniowych.

Te wszystkie problemy wpływają na stan psychiczny i zmęczenie zarówno dzieci jak i rodziców. My rodzice, bardzo często, po zakończeniu naszej pracy, zmuszeni jesteśmy do tego, by poświęcać jeszcze wiele godzin na pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i zrozumieniu tego, czego nie udało się przekazać nauczycielom w nauczaniu zdalnym. Mamy już tego wszystkiego serdecznie dość! Domagamy się więc jak najszybszej zmiany decyzji i umożliwienia uczniom klas IV-VIII powrotu do szkół w odpowiednim reżimie sanitarnym.

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Magdalena Babij do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...