Petycja o równy dostęp do opieki medycznej dla kobiet z niepełnosprawnością!

 Dodaj_nagłówek.jpg

Akcja #kobietaNiepełnosprawnaJestPełnoprawna

Agnieszka Filipkowska

Biuro Rady Miasta Gliwice

ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

 

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa

Al. Ujazdowskie 1/3  

Gliwice, 30 października 2020

 

Szanowny Panie Premierze!

My niżej podpisani/podpisane prosimy o  politykę społeczną gwarantującą równe prawa kobietom z niepełnosprawnościami.

Kobiety z niepełnosprawnościami też chcą decydować o własnych ciałach!
Część z nich ma choroby genetyczne, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia tej choroby u ich dzieci!
Poza tym kobiety z niepełnosprawnościami mają dużo mniej możliwości niż kobiety pełnosprawne! W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.

1. Gdzie w Polsce są szpitale ginekologiczno-położnicze dostępne dla kobiet z niepełnosprawnością (tzn. wyposażone w podnośniki i toalety dostępne dla kobiet z niepełnosprawnością)?

2. Ile w Polsce jest gabinetów ginekologicznych mających kontrakt z NFZ dostępnych dla kobiet z niepełnosprawnością (w sposób jak w punkcie 1)? Proszę o podanie ilości i adresów.

3. Na jaką pomoc od państwa może liczyć kobieta z niepełnosprawnością w czasie ciąży? Mowa tu o innej pomocy, niż ta, którą dostaje kobieta pełnosprawna i samodzielna.

4. Na jaką pomoc od państwa może liczyć kobieta z niepełnosprawnością po porodzie i w pierwszym roku życia dziecka?

5. Czy kobiety z niepełnosprawnością będące matkami mają w czasie pandemii jakiekolwiek dodatkowe wsparcie? Jeżeli tak, to jakie.

6. Czy mąż/partner ciężarnej kobiety z niepełnosprawnością może liczyć na jakąkolwiek formę wsparcia ze strony państwa? Jeżeli tak, to na jaką?

7. Czy małżeństwo, w którym jedna z osób jest osobą z niepełnosprawnością może się ubiegać w Polsce o adopcję? Jeżeli tak, to ile było takich przypadków w ciągu ostatnich 5 lat?

Uprzejmie proszę o odpowiedź oraz podjęcie znaczących kroków w stronę polityki społecznej wobec kobiet z niepełnosprawnością, tak by miały one te same prawa i możliwości, jak kobiety pełnosprawne.

Niezapewnienie im tego zmusza kobiety z niepełnosprawnością do rezygnowania z posiadania dzieci, z zakładania rodzin, spycha je poza margines życia społecznego a niejednokrotnie naraża na ryzyko dodatkowego uszczerbku na zdrowiu.

Z poważaniem

dr Agnieszka Filipkowska

Radna Rady Miasta Gliwice


Agnieszka Filipkowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka Filipkowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...