Petycja o utworzenie żłobka w gminie Baranów, a do czasu jego utworzenia – o uruchomienie dofinansowania do opłaty za żłobek/klub malucha

Wójt Gminy Baranów
Rada Gminy Baranów

 

My, niżej podpisani, mieszkańcy Gminy Baranów zwracamy się z prośbą o utworzenie gminnego żłobka, a do czasu jego utworzenia – o uruchomienie dofinansowania do opłaty za opiekę nad dzieckiem w żłobku/klubie malucha dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3.

Na terenie naszej Gminy nie ma żadnego żłobka/klubu malucha. Jest to ogromny problem dla rodzin z małymi dziećmi. Instytucja żłobka/klubu malucha w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna. Skończyły się już czasy, gdy na terenie Gminy mieszkały tylko wielopokoleniowe rodziny, gdzie przy powrocie rodzica do pracy, dzieckiem mogli zająć się dziadkowie. Rodzice natomiast często nie mogą sobie pozwolić, żeby jedno z nich zostało w domu z dzieckiem i nie pracowało. Coraz więcej młodych rodzin sprowadza się na nasz teren i Gmina musi zapewnić im warunki do życia m.in. wspierać powrót do aktywności zawodowej. Szczególnie, że pracujący rodzic to dodatkowe dochody dla Gminy z tytułu podatku dochodowego.

Statystyki[1] pokazują, że z roku na rok zwiększa się liczba mieszkańców Gminy: liczba ludności w Gminie od 31.12.2010 r. do 31.12.2018 r. zwiększyła się o 317 osób (z 4962 do 5279 osób) i średnio zwiększa się o 40 osób rocznie; w tym liczba dzieci w wieku 0-9 lat zwiększyła się o 124 dzieci (z 545 do 669 osób) i średnio zwiększa się o 16 dzieci rocznie. Aktualnie (stan na dzień 13.10.2019 r.) w Gminie mieszka 174 dzieci w wieku 0-3 lata, w tym 127 dzieci w typowo żłobkowym wieku 1-3 lata. To bardzo dużo dzieci. Kwestia żłobka i/lub dofinansowania do opłaty za żłobek/klub malucha staje się kluczową potrzebą mieszkańców.  

Osoby z naszej Gminy mają duży problem, gdyż muszą szukać opieki dla dziecka w placówkach w sąsiednich gminach, a w wielu placówkach, jako mieszkańcy spoza danej gminy, płacimy za opiekę nad dzieckiem więcej niż mieszkańcy tej gminy, którym opłatę za opiekę dofinansuje dana gmina. Posłanie baranowskiego dziecka do żłobka/klubu malucha w sąsiednich gminach – to w zależności od lokalizacji – wydatek od 800 do 1400 zł. Taka kwota plus np. koszty dojazdów czy innych potrzebnych wydatków to czasem cała pensja. Tylko niewielu rodzicom będzie się opłacało oddać dziecko do żłobka/klubu malucha i wrócić do pracy. Z drugiej strony, zostać w domu z dzieckiem, ryzykując wykluczenie zawodowe i po części społeczne to bardzo zła opcja.

Ponadto pobyt w żłobku/klubie malucha poprzez kontakt z grupą usprawnia i przyspiesza rozwój poznawczy dziecka oraz kształtuje zdolności społeczne. Dzieci najlepiej rozwijają się w kontakcie z rówieśnikami. Nie może być tak, że dzieci z rodzin w Gminie, których nie stać na żłobek/klub malucha, są pozbawieni możliwości tego wczesnego rozwoju.

W wyborach samorządowych w 2018 r. otwarcie żłobka było jednym z punktów wyborczych aktualnych władz gminy i cieszyliśmy się, że samorządowcy mają takie samo stanowisko jak mieszkańcy i że ten żłobek powstanie. Natomiast gdy mieszkańcy Gminy zwrócili się w tej sprawie z indywidualnymi pytaniami do Gminy, otrzymali odpowiedź, że w związku z planowaną inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie naszej Gminy, Gmina wstrzymuje się z inwestycją utworzenia żłobka do czasu pozyskania konkretnych informacji czy i jak będzie przebiegała inwestycja CPK. Podczas wyborów w 2018 r. plany budowy CPK były znane. Tworząc i podpisując program wyborczy, samorządowcy wiedzieli o tej planowanej inwestycji, a mimo to proponowali otwarcie żłobka. Teraz argumentacja jest taka, że utworzenie żłobka nie jest możliwe, gdyż nie wiadomo co z CPK. Nas te argumenty nie przekonują. Szczególnie w kontekście rozbudowy Szkoły w Bożej Woli i planowanej rozbudowy Szkoły w Golach, co pokazuje, że Gmina widzi potrzebą powiększania placówek edukacyjnych i realizuje ją. Mieszkańcy oddali głosy i dzięki temu aktualne władze wygrały wybory. Teraz jest czas na wysłuchanie naszych potrzeb i realizację obietnic. Zwracamy uwagę, że ostateczny kształt CPK może być za parę lat, a my żyjemy tu i teraz i teraz potrzebujemy zapewnić opiekę naszym maluchom, żeby móc pracować.

W kwestii dofinansowania opieki nad dziećmi w placówkach Gmina odpowiedziała, że zaproponuje zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie finansowania opieki nad dziećmi do lat 3 zamieszkałymi na terenie gminy Baranów a uczęszczającymi do placówek na terenie gmin sąsiednich i zabezpieczy środki na ten cel w budżecie na rok 2020. Gmina wspomniała, że uzyskała informację, iż gmina Błonie nie dofinansuje opieki nad dziećmi na swoim terenie – to nieprawdziwa informacja. Mamy informacje zarówno od Urzędu Miasta gminy Błonie, jaki i od placówek, że gmina Błonie dofinansuje opiekę nad dziećmi do lat 3 w placówkach w swojej gminie. Gmina wspomniała o gminie Jaktorów (pozytywna wobec zawarcia stosownych porozumień), gminie Wiskitki (brak wolnych miejsc) oraz o gminie Teresin (brak odpowiedzi na dzień 27.09.2019 r.). Gmina pominęła jeszcze jedną sąsiadującą gminę – gminę Grodzisk Mazowiecki. W gminie Grodzisk Mazowiecki znajduje się 7 placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 i również część z nich ma dofinansowanie do opieki. W związku z tym, że Gmina nie może porozumieć się ze wszystkim sąsiednimi gminami, ponadto pominęła gminę Grodzisk Mazowiecki, a także ze względu na to, iż w związku z np. miejscem pracy rodziców, baranowskie dzieci mogą uczęszczać do placówek nie tylko w sąsiednich gminach, a np. w  gminie Stare Babcie, czy nawet w Warszawie, prosimy o uruchomienie programu wsparcia finansowego rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 i oddających dzieci do żłobków/klubów malucha nie w formie porozumień międzygminnych, a w formie bezpośredniego dofinansowania do opłaty za żłobek/klub malucha dla wnioskujących o nie rodziców/opiekunów. Ograniczenie dofinansowania tylko do gminy Jaktorów i ew. Teresin i Błonie jest niewystarczające. Dzieci są pod opieką w różnych placówkach, rodzice/opiekunowie pracują w różnych miejscach, a utworzenie gminnego żłobka potrwa. W naszym odczuciu bezpośrednie wsparcie finansowe rodziców/opiekunów na ich wniosek i na podstawie stosownych dokumentów, będzie najlepszą formą wsparcia na ten moment. 

Zdajemy sobie sprawę, że utworzenie żłobka to bardzo kosztowna inwestycja, ale są przecież programy rządowe czy unijne przekazujące środki na takie działania  – Gmina musi tylko chcieć po nie sięgnąć. Przykłady takich programów mieszkańcy przedstawiali Gminie już w 2018 r. i również w tym roku, ale Gmina nie zawnioskowała o pozyskanie takich środków. Mało tego, już w 2018 r. Gmina zadeklarowała mieszkance Gminy, że kwestia utworzenia żłobka lub uruchomienia programu wsparcia dla osób z dziećmi do lat 3 zostanie uwzględniona w budżecie Gminy na 2019 r., tak się jednak nie stało.

Mamy nadzieję, że ta petycja uświadomi Panu Wójtowi i Radzie Gminy pilną potrzebę wsparcia rodziców/opiekunów małych dzieci w kwestii żłobka. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.  

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach prosimy o umieszczenie skanu petycji na stronie Urzędu Gminy Baranów oraz skanu odpowiedzi na nią.  

[1] Dane z bazy demografii GUS http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ [dostęp: 19.10.2019 r.]
Facebook