ZAKAZ RUCHU TRANZYTOWEGO TIRÓW W ŻÓRAWINIE

                                                                                   

Wraz z nasilającym się wzrostem ruchu samochodów ciężarowych na drodze powiatowej Domasław - Żórawina - Wojkowice oraz pojawiającymi się w związku z tym problemami, mieszkańcy postanowili zwrócić się do Starosty Powiatu Wrocławskiego o wprowadzenie całkowitego zakazu ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych na powyższej trasie.

 

 

 

 

         Żórawina 9.06.2019r

Szanowny Pan                                                        

Roman Potocki                                                                       

Starosta Powiatu Wrocławskiego                                                                       

ul. Tadeusza Kościuszki 131,

50-440 Wrocław

 

                                                         PETYCJA

 

Działając w trybie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, zwracamy się do Pana Starosty z prośbą o wprowadzenie całkowitego zakazu ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych (TIRów) na drodze powiatowej DOMASŁAW - ŻÓRAWINA  - WOJKOWICE.       

 

UZASADNIENIE 

Od dłuższego czasu nieustannie wzrasta ruch samochodów ciężarowych przejeżdżających przez Żórawinę. Wprowadzone znaki ograniczające ruch TIR-ów w określonych godzinach od dawna nie są respektowane przez kierowców. W związku z rozpoczętymi pracami remontowymi na autostradzie ciężarowy ruch tranzytowy na terenie gminy Żórawina wzmógł się kilkakrotnie. Pojazdy te są źródłem hałasu, nieustannych korków, a także generują fale o częstotliwości do 50 Hz, które rozchodzą się w gruncie i przenoszą się na konstrukcję budynków mieszkalnych, pobudzając je do drgań, w tym unikalnego architektonicznie zabytkowego kościoła św. Trójcy - " Perły Manieryzmu". Wzbijanie się w powietrze bardzo dużej ilości kurzu, pyłu, oraz spalin powodują, że przebywanie na dworze jest groźne dla zdrowia mieszkańców. Przez większą część dnia droga powiatowa (al. Niepodległości) biegnąca przez środek miejscowości jest praktycznie niedostępna dla pieszych, ze względu na nieustanne korki. W związku z remontem autostrady ruch tranzytowy kieruje się na drogi gminne i powiatowe, które ulegają szybkiej degradacji. Setki TIR-ów każdego dnia przejeżdża przez Żórawinę. GDDKiA wyznaczyła objazdy drogą wojewódzką nr 346 przez Węgry i Przecławice. Objazd ten nie jest respektowany przez ruch tranzytowy, który niemal w całości kieruje się krótszą trasą poprzez Żórawinę. Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy jak na wstępie.

 

Z wyrazami szacunku, mieszkańcy


Michał Kurdubelski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Michał Kurdubelski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook