Petycja o wycofanie pozwu Województwa Opolskiego przeciw Alinie Czyżewskiej

W myśl art. 1 ustawy o samorządzie wojewódzkim regionalną wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy określonego terytorium.   

My, niżej podpisani mieszkańcy Województwa Opolskiego, a także wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, którym bliskie są wartości i standardy demokratycznego państwa prawa oraz manifest i postulaty Kultury Niepodległej domagamy się wycofania pozwu złożonego przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę przeciwko p. Alinie Czyżewskiej, działaczce społecznej, członkini Kultury Niepodległej oraz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Pani Czyżewska działając dla dobra Województwa Opolskiego i mając w swych działaniach zawsze na uwadze przede wszystkim transparentność i przejrzystość działania władzy została bezpodstawnie oskarżona o rzekome naruszenie dóbr osobistych wspólnoty samorządowej Województwa Opolskiego.  

Jako członkowie niniejszej Wspólnoty podpisując tą petycję oświadczamy, że żadne działania i wypowiedzi ze strony p. Aliny Czyżewskiej nie naruszyły naszych dóbr osobistych jako mieszkańców Województwa Opolskiego. W związku z powyższym nie zgadzamy się, by z publicznych pieniędzy, będących dobrem Wspólnoty finansowana była obsługa prawna przeciwko p. Alinie Czyżewskiej. W naszym odczuciu jedynymi osobami mogącymi poczuć się dotkniętymi słowami p. Czyżewskiej są samorządowcy Platformy Obywatelskiej na czele z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą. Jednakże zarzuty stawiane Marszałkowi i jego współpracownikom dotyczą expressis verbis ich samych jako osoby prywatne, nie zaś całości wspólnoty samorządowej Województwa Opolskiego. W związku z powyższym nie ma w nas zgody na sponsorowanie prywatnego pozwu Marszałka Buły przeciwko p. Czyżewskiej z budżetu Samorządu. Twierdzenia jakoby zarzuty stawiane przedstawicielom władzy samorządowej godziły w "dobra osobiste Województwa Opolskiego" jest w naszym odczuciu stanowczym nadużyciem. Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła swoimi działaniami próbuje wykorzystać aparat urzędowy i środki finansowe samorządu wojewódzkiego do poprawy sytuacji wizerunkowej wąskiego grona osób, które z całą pewnością nie jest uosobieniem całości samorządu wojewódzkiego.   

Jako obywatele RP, niemieszkający na terenie Województwa Opolskiego i nie tworzący tamtejszej Wspólnoty Samorządowej podpisując niniejszą petycję wyrażamy swoje zaniepokojenie i sprzeciw wobec praktykom Zarządu Województwa Opolskiego. Podpisanie petycji jest dla nas sposobem wykazania braku zgody na takie działania jakiejkoliwek władzy. Angażując się w niniejszą akcję chcemy pokazać mieszkańcom i władzom wszytkich regionów samorządowych jak i władzom państwowym, że jesteśmy świadomymi obywatelami i nie ma w nas zgody na wykorzystywanie zasobów publicznych, będących dobrem większości do zaspokajania potrzeb oraz ochrony dóbr i interesów pojedynczych osób.  

Obywatele


Niepodległa Opolska Kultura    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Niepodległa Opolska Kultura do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...