Petycja o zniesienie kwarantanny dla osób pracujących w Norwegii

Warszawa 10.05.2020

 

Szanowny Pan

Minister zdrowia

Łukasz Szumowski

Ul. Miodowa 15

00-962 Warszawa

 

  Petycja w sprawie zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny osób pracujących w Norwegii. 

Szanowny Panie Ministrze,  

w imieniu swoim i wielu tysięcy obywateli Polski pracujących w Norwegii, zwracam się z uprzejmą prośbą o przywrócenie możliwości płynnego przekraczania granic dla osób wykonujących czynności zawodowe, co wiąże się ze zniesieniem dla wyżej wymienionych osób obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami od 4 maja br. brak konieczności poddania się 14-dniowej kwarantannie odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z:

  • Niemcami,
  • Czechami,
  • Słowacją,
  • Litwą,
  • Szwecją,
  • Danią.

Według oficjalnych informacji przekazanych przez Premiera, przedmiotowa decyzja, poparta została analizami epidemiologicznymi.

Z uwagi na powyższe, pragnę zauważyć, że aktualny stan zakażeń na COVID-19 w Norwegii jest relatywnie niski na tle państw, w których obowiązek kwarantanny został zniesiony  (8,099 tys. zakażeń wg. stanu na dzień 10-05-2020). Co więcej, przyrost nowych zakażeń utrzymuje się na niskim poziomie, a państwo norweskie z powodzeniem powraca do aktywności społecznej oraz gospodarczej znosząc kolejne restrykcje i obostrzenia.

Mając powyższe na uwadze, niezrozumiałym jest wykluczenie Polaków pracujących w Norwegii z decyzji o zniesieniu kwarantanny. Zostaliśmy wykluczeni z grona osób, którym umożliwiono realizacji obowiązków zawodowych bez ryzyka strat finansowych i długiej rozłąki z rodzinami i bliskimi w Polsce.

Nierówne traktowanie części Polaków pracujących w Europie, przy uwzględnieniu skali nowych przyrostów, jest dla nas niezrozumiałe. W zaistniałej sytuacji nasz powrót do domu jest znacznie utrudniony, oddalony w czasie i wiąże się z dużymi stratami finansowymi.

Fakt konieczności odbycia 14-dniowej kwarantanny w Polsce i 10-dniowej kwarantanny w Norwegii, wiąże się z ponad trzy tygodniowym okresem bez świadczenia pracy, za który nie przysługuje wynagrodzenie. W związku z powyższym, znaczna liczba Polaków pracujących w Norwegii, w celu zapewnienia bytu rodzinie, rezygnuje z przyjazdu do Polski pozostawiając rodziny same na długi czas.

Mając powyższe na uwadze, wnioskuję do Pana w imieniu swoim i tysięcy innych Polaków pracujących w Norwegii, o zniesienie obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski. Chcielibyśmy być traktowani na równi z osobami pracującymi w taki sam sposób w ww. państwach, a w szczególności w państwach skandynawskich - Szwecji czy też  Danii.