Petycja przeciwko budowie obwodnicy w Kluczach

Petycja w sprawie odstąpienia od budowy obwodnicy w Kluczach przebiegającej na odcinku:
Klucze - Osada, przy Zakładzie Velvet Care, gdzie planowana jest budowa ronda, dalej lasem, między Czubatką a pustynią, koniec planowany jest rondem na drodze 791 (skrzyżowanie drogi na Hutki, ul. Bolesławskiej i łącznika). Planowana długość obwodnicy to 3,2 km.
Orientacyjna lokalizacja planowanego przedsięwzięcia (źródło: fragment topografii bez skali)

mapa_obwodnicy.jpg

Mieszkańcy Gminy Klucze proszą o poparcie petycji stanowiącej protest przeciwko budowie obwodnicy przez najatrakcyjniejsze i najcenniejsze obszary przyrodnicze w Kluczach. W czerwcu petycja została złożona do Urzędu Gminy Klucze oraz Nadleśnictwa Olkusz. Teraz chcemy ją złożyć do organów wojewódzkich - Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Poniżej przedstawiamy uzasadnienie - argumenty formalne, środowiskowe i społeczne. Domagamy się odstąpienia od budowy planowej obwodnicy.
Z danych zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia KOD 732_OKK, wynika, że budowa obwodnicy jest spowodowana:
• Ograniczeniem ruchu w centrum Klucz
• Podniesieniem poziomu BRD w miejscowości Klucze
Głównie chodzi o ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych i większe bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicy Bolesławskiej. Choć budowa obwodnicy może doprowadzić częściowo do zmniejszenia ruchu samochodów ciężarowych na wspomnianym odcinku (poprzez transfer tych pojazdów w inne miejsce), to inwestycja ta nie będzie jednak skutecznym środkiem do poprawy bezpieczeństwa, albowiem na ulicy Bolesławskiej, w odniesieniu do pozostałych miejsc natężonego ruchu, nie dochodzi w sposób nadmierny do kolizji oraz wypadków drogowych.
Obwodnica wpłynie jednakże znacząco na obszar wokół Pustyni Błędowskiej.

widok_2.jpg(widok z Czubatki na Pustynię Błędowską) – to pod tym wzniesieniem ma przebiegać fragment planowanej obwodnicy.

Jest to dla nas, mieszkańców okolicznych terenów, jak i dla turystów z Polski i zagranicy, wariant nie do przyjęcia. Teren ten stanowi również część obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otulin oraz należy do programu Natura 2000 Pustynia Błędowska.

obszar.jpg

Projektowana droga będzie przebiegać w większości przez tereny leśne, które są cennym walorem oraz korytarzami ekologicznymi, których fragmentaryzacja bardzo negatywnie wpłynęłaby na występujące tu gatunki zwierząt (sarna, łoś, dzik, zając, wiewiórka, jeż, lis), izolując ich populacje. Konsekwencją omawianego planu budowy obwodnicy, byłaby wycinka drzew, zniszczenie wielu siedlisk ptaków (dzięcioł, puszczyk zwyczajny, dudek, lelek, lerka), zniszczenie całych ekosystemów, co może wpłynąć na bioróżnorodność tego obszaru. Ponadto teren pod wzgórzem Czubatka należy do chronionego siedliska buczyny w ramach programu Natura 2000 i w jego granicy.

Inwestycja znacznie wpłynie na degradację krajobrazu i przetnie płynnie przechodzące siedliska leśne okolic pustyni, stanowiąc zagrożenie dla zwierząt i powodując hałas na dużym terenie leśnym. Są to cenne obszary przyrodnicze, ale również miejsca pieszych wycieczek mieszkańców Klucz, jak i turystów.

Projektowana droga rozdzieli niejako obszar pustyni od strony Klucz, Chechła i Hutek oraz będzie przebiegać w bliskiej odległości od Stawu Zielonego w Kluczach.

zielony.jpg(Staw Zielony w Kluczach.)

Budowa obwodnicy wpłynie również na zubożenie walorów turystycznych Pustyni Błędowskiej, postrzeganej dotychczas jako miejsce odosobnione, ciche, skłaniające do odpoczynku wśród dzikiej natury. Ingerowanie w takie miejsca, zrujnuje ten specyficzny fragment na Szlaku Orlich Gniazd.

mapa7.jpg(fragment mapy Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, do którego należą obszary w Kluczach)

Jest to bodajże jedyne takie miejsce w Europie, czym Gmina Klucze, szczyci się zapraszając turystów. Jest to również cenny teren przyrodniczy, służący okolicznym społecznościom do popularyzacji wiedzy przyrodniczej, kultury i historii, a także atrakcyjne miejsce do uprawiania turystyki pieszej. Jako miłośnicy przyrody nie możemy pozwolić na jej dewastację.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż duża część społeczeństwa nie jest świadoma, jak ma przebiegać obwodnica, a niektórzy mieszkańcy nie wiedzieli dotychczas o żadnych planach jej budowy.

Proponujemy alternatywną trasę obwodnicy, której początek byłby ulokowany przy firmie Velvet Care w Kluczach od drogi wojewódzkiej nr 791 wzdłuż niewykorzystywanych obecnie torów kolejowych. Droga ta omijałaby Zalesie Golczowskie i dochodziła do drogi nr 783 Olkusz-Wolbrom w Pazurku. Byłaby ona kontynuacją istniejącej obwodnicy Olkusza. Warto dodać, że plany budowy tego wariantu obwodnicy nie są nowo wymyśloną alternatywą. W 2016 i 2017 roku lokalna prasa, m.in. Echo Klucz, strony internetowe olkusz.naszemiasto.pl oraz serwisjurajski.pl opisywały tego typu inwestycję. Byłaby ona korzystna dla całej Gminy Klucze, obejmując swym zasięgiem dojazd do zakładów przemysłowych gminy: Velvet Care, kopalnię dolomitu, zakład Silikaty oraz Hutę Szkła Jaroszowiec.

Władze gminy nie podjęły żadnych wcześniejszych konsultacji ze społeczeństwem, uważając je za zbędne. Dopiero nagłośnienie sprawy, po protestach mieszkańców ulicy Pustynnej, pokazało, jak mała część ludności gminy, wie o inwestycji.
Apelujemy o wysłuchanie głosu społeczeństwa.

Pomóżcie nam zawalczyć o lasy i Pustynię Błędowską w Kluczach!

Podpisz petycję i udostępnij proszę.