Petycja przeciwko likwidacji linii tramwajowej nr 25

Warszawa, 7 czerwca 2022 r.

Sz. P. Andrzej Franków
Dyrektor Pionu Przewozów
Zarządu Transportu Miejskiego
w Warszawie
ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

Dotyczy: Petycja przeciwko planowanej likwidacji linii tramwajowej nr 25

 

My niżej podpisani, żądamy anulowania planowanej likwidacji linii tramwajowej nr 25. Prośbę naszą motywujemy faktem, iż likwidacja linii tramwajowej nr 25, służącej mieszkańcom od 97 lat, drastycznie pogorszy dostępność komunikacyjną jej dotychczasowym pasażerom, zaś trasa linii tramwajowej nr 25 obsługuje inny korytarz transportowy niż linia metra M-2 i nie ma najmniejszego wpływu na jej funkcjonowanie. W związku z powyższym – uważamy, że likwidacja linii tramwajowej nr 25 jest nieuzasadniona oraz wysoce szkodliwa społecznie.  

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adam do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...