Petycja w Obronie Nauczycielki Języka Polskiego

Szanowni Państwo,

• Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli Danuta Brzózka-Ciechanowska;
• dr Zdzisław Bujanowski - dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa;
• Joanna Wiśniewska-Kośmider - dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Pięknych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz;
• Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
• Mikołaj Paweł Pawlak - Rzecznik Praw Dziecka, ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa;
• Izabela Wiernikowska - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Komandosów 44, 85-549 Bydgoszcz.

Jako byli uczniowie oraz Rodzice uczniów, chcielibyśmy wyrazić nasze pełne poparcie dla Pani dr Renaty Suchenek, nauczycielki języka polskiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Z przykrością dowiedzieliśmy się o oskarżeniach ze strony obecnych uczniów dotyczących nadużyć psychicznych, takich jak manipulacja, upokarzanie oraz przesadne podkreślanie błędów.

Jednak nasze doświadczenia z Panią dr Renatą Suchenek były zupełnie odmienne. Pamiętamy Ją jako wymagającą, ale sprawiedliwą nauczycielkę, której metody nauczania okazały się niezwykle skuteczne. Dzięki Jej zaangażowaniu z powodzeniem zdaliśmy egzaminy maturalne, osiągając bardzo wysokie wyniki. Nawet po latach, zdobyta w Jej klasie wiedza okazała się niezmiernie cenna.

Pani dr Renata Suchenek poświęca wiele sił i cierpliwości, aby przybliżyć literaturę piękną uczniom, inspirując artystów do rozwijania swojego talentu. Dziękujemy Jej za trud nauczycielski, współpracę i bardzo wysoki poziom nauczania.

Dodatkowo, chcemy podkreślić, że Pani dr Renata Suchenek od wielu lat przyczynia się do promocji polskości zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej zaangażowanie w kształtowanie w uczniach polskich nawyków oraz miłości do polskiej kultury miała ogromny wpływ na nasze życie codzienne, zarówno podczas pobytu za granicą, jak i w kraju. Dzięki Jej pedagogicznym wysiłkom oraz organizowanych przez Nią uczniowskich występach patriotycznych jesteśmy w mocy, aby dumnie reprezentować i promować naszą kulturę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Pani dr Renata Suchenek nie tylko dbała o nasz rozwój intelektualny, ale również o nasze dobre samopoczucie. Organizowała dodatkowe lekcje dla potrzebujących pomocy, a także zajęcia dodatkowe, takie jak chóry czy grupy teatralne. Była wsparciem nie tylko dla przeciętnych uczniów, lecz zwłaszcza dla tych znajdujących się w trudnych sytuacjach osobistych.

Mamy przekonanie, że Pani dr Renata Suchenek była nie tylko świetnym pedagogiem, ale również wyjątkowym wychowawcą, przyczyniającym się do kształtowania naszej tożsamości i wartości. Pod Jej opieką przeżywaliśmy wiele wspaniałych chwil klasowych, które do dziś czule wspominamy. Klasowe wigilie, połowinki czy studniówki były nie tylko zwykłymi wydarzeniami, ale także ważnymi wspomieniami, które budowały naszą wspólnotę. Wychowawczyni była wspierająca, czuła, dawała nam wiele trafnych życiowych rad i pomagała nam rozwiązywać konflikty między uczniami w klasie. Uczyła nas zwracać się do innych z szacunkiem oraz poprawnej etykiety.

Dodatkowo, z perspektywy Rodziców, chcielibyśmy podkreślić, że Pani dr Renata Suchenek to wzorowy wychowawca, niezwykle zaangażowany w sprawy klasy i szkoły. Jako Rodzice, jesteśmy zadowoleni z tego, jak dr Renata Suchenek wychowała i przygotowała nasze dzieci do dorosłego życia. Jej oddanie, troskliwość i profesjonalizm są nieocenione.

Nasze doświadczenia świadczą o tym, że oskarżenia wobec Pani dr Renaty Suchenek są niezgodne z Jej rzeczywistym charakterem i oddaniem dla uczniów. Mamy nadzieję, że społeczność szkolna przyjrzy się temu przypadkowi z uwagą i sprawiedliwością.

Z poważaniem,