Petycja w sprawie budowy lodowiska na terenie Gminy Raszyn w sezonie 2019/2020

My, Mieszkańcy Gminy Raszyn, zwracamy się do władz samorządowych z żądaniem uruchomienia projektu, mającego na celu zbudowanie i udostępnienie w sezonie zimowym 2019 -2020 urządzenia sportowego, jakim jest tymczasowe lodowisko.

Zbudowanie i udostępnienie lodowiska traktujemy jako sprawę publiczną o znaczeniu lokalnym, a więc taką, która wpisuje się w zakres działania gminy, określonego w Art. 6. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) a także jest zadanie określone w Art. 7. 1.10 ww. ustawy, w którym stwierdza się, iż zadania własne gminy obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Wyrażamy swoje zdanie w formie petycji, ponieważ jesteśmy zaniepokojeni, iż dwuletnie starania mieszkańców Naszej Gminy, wnioski złożone do władz samorządowych w przedmiotowej sprawie, nie stały się generatorem satysfakcjonujących dla nas działań.

Społeczność Naszej Gminy - podejmując niniejszą inicjatywę - wskazuje na:  

1. Konieczność dbania o właściwy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży wchodzącej w skład naszej społeczności. Zima jest okresem, w którym są ograniczone możliwości korzystania z siłowni plenerowych, jazdy na rowerze czy też korzystania z boisk piłkarskich.

2. Dzieci i młodzież są przyszłością naszej społeczności i naszej Ojczyzny. Jesteśmy zobowiązani dbać o ich prawidłowy rozwój fizyczny i dążyć do tego, aby ta młoda społeczność chciała swoje dorosłe życie prowadzić w Naszej Gminie. Możemy ten cel osiągnąć dając dzieciom i młodzieży możliwość spędzania czasu z rodziną również w formie rozrywki i aktywności sportowej. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że wspólne wspomnienia i dążenia do budowania społeczności nie powstają przed telewizorem.  

3. Lodowisko daje szkołom możliwość prowadzenia zajęć wychowania fizycznego zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak również organizowania wypoczynku w czasie ferii zimowych.

Dokument niniejszy składamy na ręce władz samorządowych z dużym wyprzedzeniem czasowym; aby dać możliwość:  

- wyboru lokalizacji obiektu,

- sprawdzenia warunków technicznych,

- przygotowania odpowiedniej dokumentacji,

- zabezpieczenia środków w budżecie gminy,

- uruchomienia procedury przetargowej,

- zbudowania i udostępnienia lodowiska.


Zmieniamy Gminę Raszyn    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Zmieniamy Gminę Raszyn do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook