Petycja w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19

Pan Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa              

 

Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej petycji w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19.

Aktualnie droga krajowa nr 28, na odcinku ok. 30 km pomiędzy Sanokiem a Miejscem Piastowym przebiega przez centra kilkunastu miejscowości, w tym czterech miasteczek. Jest to droga wąska, w złym stanie technicznym o bardzo dużym natężeniu ruchu (szczególnie w sezonie turystycznym). Przekłada się to na narastające problemy w funkcjonowaniu samych miejscowości, ale także pogłębia bariery komunikacyjne zarówno lokalnych użytkowników, odwiedzających ten rejon Polski, jak również przedsiębiorców działających w Sanoku oraz innych miejscowościach naszego subregionu.

Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego o długości ponad 22 km, sięgająca do okolic miejscowości Długie w gminie Zarszyn – zapisana w Planie Budowy 100 Obwodnic jest obecnie w fazie opracowania dokumentacji. By osiągnąć wnioskowany efekt, wystarczy wydłużyć planowany zakres inwestycji o brakujący odcinek długości ok. 9 km od miejscowości Długie do istniejącej obwodnicy Sanoka. Budowa nowej drogi pozwoli ominąć na tym odcinku wszystkie miejscowości oraz zagwarantuje nośność i przepustowość dostosowaną do obecnego i przyszłego natężenia ruchu. Rozwiąże też problemy mieszkańców, a ponadto przejmie funkcję obwodnicy wspomnianych miejscowości.

Droga ta stanowiłaby najważniejszy ciąg komunikacyjny dla Euroregionu Karpat na linii wschód-zachód, komunikując subregion Bieszczad oraz duży obszar Ukrainy z Polską i całą Europą. Budowa nowej drogi zapewni dogodne połączenie sieci drogowej z miastami Euroregionu Karpat, jak również przybliży je do autostrady A4 i III Korytarza Paneuropejskiego.

Wnioskujemy zatem o podjęcie prac nad trasowaniem obwodnicy Miejsca Piastowego w sposób, który połączy miasto Sanok z planowaną drogą ekspresową S19.

 

https://bip.um.sanok.pl/Ochrona_Danych_Osobowych?fbclid=IwAR1lNJJG7SP5KrUH9jwwkz0Rb1V2BeC4b4446w0sQOsa_J9TtEPaEkv5X4M

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wioletta do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...