Petycja w sprawie cofnięcia decyzji o zamknięciu murów Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jarosław Klimaszewki.

 

Szanowny Panie Prezydencie, my - mieszkańcy Bielska-Białej jesteśmy zafrapowani decyzją o zamykaniu na stalowe kraty murów Zamku Sułkowskich. Nasze miasto po wielu latach zaczyna żyć wokół Rynku, który stał się ośrodkiem życia społecznego mieszkańców. Z radością możemy obserwować, jak nasze miasto zaczęło tętnić życiem. Mury zamku książąt Sułkowskich są integralną częścią tego regionu, a pojedyncze incydenty nie mogą stanowić o tak drastycznych środkach. Czujemy, że to niewłaściwy kierunek postępowania. Jednak zamiast represyjnego stosunku do obywateli i mieszkańców miasta wolelibyśmy się czuć częścią tkanki tego wspaniałego organizmu. Stawiając na edukację i społeczną odpowiedzialność - staniemy się społeczeństwem lokalnie bardziej zintegrowanym i czującym większy wpływ na kształt przestrzeni wokół nas. Liczymy na zrozumienie naszego sprzeciwu wobec tak, mamy nadzieję, pochopnej decyzji, a w konsekwencji jej cofnięcie. 

Stawiajmy edukację ponad represjami. 

Z wyrazami szacunku - obywatele i mieszkańcy Bielska-Białej.


Wojciech Rosegnal    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wojciech Rosegnal do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...