Petycja w sprawie Jarosława Wartaka


Do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
p. Zbigniewa PodrazyW sprawie Jarosława WartakaSzanowny Panie Prezydencie,

od czerwca 2012 r. nie milkną spory związane z wieloma kwestiami kadrowymi w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Nasze wielokrotne starania o przywrócenie Roberta Strzały na stanowisko nauczyciela j. polskiego w/w placówce nie odnoszą żadnego skutku. Takie samo fiasko poniosły próby ukazania piętrzących się problemów w ZSP, które są bagatelizowane, a nasze stanowisko nie jest w ogóle brane pod uwagę.

Jedną ze spraw, która ciągle jest nierozstrzygnięta, to odwołanie Jarosława Wartaka ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej (które piastował od 17 lat) oraz sprawa z 30 listopada br. czyli zawieszenie go w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jak uzasadnia Pani Dyrektor - Iwona Gawrychowska, na podstawie art. 83 ust.1a Karty Nauczyciela.
Rozumiemy, że Pani Dyrektor po raz kolejny korzysta ze swoich praw, jednak zastanawia nas, dlaczego ta decyzja zapadła tak późno. Przecież o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec Pana Jarosława Wartaka wiadomo było już w lipcu. Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu jego obowiązków na kilka tygodni przed końcem semestru uderza bezpośrednio w uczniów i jest to kolejny, według nas, rażący przykład złego zarządzania szkołą przez nową Panią Dyrektor, a na to nie możemy się dłużej zgadzać.

Jako aktualni uczniowie, absolwenci, rodzice i sympatycy szkoły zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję w tej sprawie. Po raz kolejny osoby niezadowolone zabierają głos i oczekują, że wreszcie podejmie Pan z nami dialog pozwalający również nam na wypowiedzenie się w tej sprawie. Że odstawi Pan na bok prywatne i polityczne niesnaski i spojrzy na tę sprawę również z naszej strony.

Pragniemy uzyskać odpowiedź na pytanie - dlaczego w październiku 2011 roku Pan Jarosław Wartak otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta za wzorowe prowadzenie szkoły, a kilka miesięcy później podczas konkursu na Dyrektora, w sytuacji gdy konkurs nie wyłonił jednego kandydata na dyrektora, powołał Pan obcą szkole osobę, która nie zna struktury szkoły, nie ma wizji tej szkoły ani nie stara się zachowywać jak na takie stanowisko wypada? Te fakty budzą niezdrową dyskusję i niesmak.             Powołanie przez Nową Panią Dyrektor zespołu kierowniczego również wzbudza wiele kontrowersji spowodowanych powiązaniami rodzinnymi jednej z osób z członkiem Rady Miasta.

Dlaczego, pomimo wielkiej chęci Grona Pedagogicznego, Rady Szkoły i Rady Rodziców, by to właśnie Jarosław Wartak dalej piastował to stanowisko, nie przychylił się Pan do próśb najbardziej zainteresowanej ze stron i powołując się na swoje prawa, w wątpliwy sposób, pokazuje Pan jak zależy Panu na dobrej sytuacji szkoły i uczniów? Jako osoby, które dobrze znają Pana Jarosława Wartaka i wielokrotnie miały okazję z nim obcować i współpracować, nie możemy się godzić na jego zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela.My niżej podpisani:

1. Oczekujemy przywrócenia na stanowisko nauczyciela w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej Pana Jarosława Wartaka do momentu wyjaśnienia wszczętych wobec niego postępowań.
2. Oczekujemy ponownego rozpatrzenia możliwości ogłoszenia nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych, ponieważ jako obecni, byli uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy i ludzie, którym bliskie sercu jest dobro szkoły zgłaszamy swój niepokój i sprzeciw obecnej aktualnej sytuacji.

3. Oczekujemy możliwości brania udziału w dyskusji, ponieważ sprawa dotyczy nas bezpośrednio.

Do wiadomości:

- Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

- Śląski Kurator Oświaty

- Centrum Edukacji Artystycznej

- Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego