Petycja w sprawie nadania skwerowi imienia Maryny Falskiej

Mieszkańcy Bielan domagają się, aby skwer przy ulicy Schroegera, pomiędzy Lisowską i Fontany nazwać imieniem Maryny Falskiej - wybitnej nauczycielki i działaczki społecznej, postaci, która z racji pełnionej przez siebie funkcji, jak i nadzwyczajnych cech charakteru już na zawsze wpisała się w historię dzielnicy oraz pamięć mieszkańców, których wiele pokoleń sama wychowała. Falska była pierwszą kierowniczką założonego w roku 1919 sierocińca "Nasz Dom", znajdującego się przy al. Zjednoczenia. Placówką kierowała we współpracy z konsultantem do spraw pedagogicznych, równie wybitną osobowością - Januszem Korczakiem. 

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy zaproponowała nazwanie skweru imieniem Józefa Piusa Dziekońskiego (wybitnego architekta), pomimo negatywnej opinii Rady Dzielnicy m.st. Warszawy oraz mieszkańców Bielan pozostała jednak przy swoim stanowisku nie licząc się tym samym z opinią i potrzebą mieszkańców dzielnicy, którzy znają i pamiętają Marynę Falską. Znają jej dokonania i są świadomi jak wielki jest jej dorobek w związku z dzielnicą i jakie są jej zasługi względem zamieszkałych na Bielanach wielu wychowanych przez nią pokoleń.

Sprzeciwiamy się nazywaniu skweru przy ulicy Schroegera, pomiędzy ulicami Lisowską i Fontany imieniem Józega Piusa Dziekońskiego i jako mieszkańcy tej dzielnicy, świadomi historii tego miejsca, wnosimy o uwzględnienie naszej propozycji i nazwaniu skweru imieniem Maryny Falskiej.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Razem dla Bielan do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...