Petycja w sprawie natychmiastowego usunięcia znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów.

Szanowna Pani Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, mieszkańcy Wojszyc zwracają się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne usunięcie znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów z ulicy Parafialnej.

Zmiana organizacji ruchu na osiedlu Wojszyce spowodowała liczne protesty mieszkańców. Wyrażono je drogą mailową, w ankiecie internetowej oraz podczas spotkania w siedzibie Rady Osiedla Wojszyce. Negatywnie zaopiniowała ją również w formie uchwały Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 23.

Obecne przyjęte rozwiązanie wygenerowało szereg problemów. Przede wszystkim ruch samochodowy z ulicy Ratajów „przeniesiony” został pod dwie szkoły podstawowe i drastycznie zwiększyło się tam zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. Część mieszkańców osiedla (na południe i wchód od ulicy Parafialnej) „odcięta” została od infrastruktury osiedla tj. np. sklepu, poczty i kościoła. Dodatkowo to rozwiązanie spowodowało zastój komunikacyjny na ul. Parafialnej, ul. Pawiej i ul. Przystankowej.

Niezadowolenie mieszkańców po tej reorganizacji ruchu jest olbrzymie, dlatego wnosimy o natychmiastowe usunięcie znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów oraz znaków zakazu skrętu z ulicy Parafialnej w ulicę Ratajów z obu kierunków.

Rozwiązanie wdrożone na ul. Ratajów miało być rozwiązaniem tymczasowym. Patrząc jednak na rozmach inwestycji nie rozumiemy dlaczego tak dużo środków pochłonęła ta tymczasowa zmiana, szczególnie, że mieszkańcy i autor tej petycji są zbywani od lutego br. w sprawie odmalowania pasów w standardzie biało-czerwonym pod szkołami podstawowymi.  

W sprawie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi na ulicy Ratajów proponujemy na odcinku od ulicy Pawła Jasienicy do ulicy Przystankowej zamontować azyle drogowe, które spowolnią ruch jadący w kierunku ulicy Przystankowej.

 

Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy Wojszyc.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Ogrodnik do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...