Petycja w sprawie ochrony drzew przy inwestycjach budowlanych lub drogowych w Ozarowie Mazowieckim

Treść żądania zgodnie art. 2 ust.3 ustawy o petycjach:  

Zwracamy się do Rady Miasta Ożarowa Mazowieckiego - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych działań do tego, aby w Ożarowie Mazowieckim oraz na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, planowanie i prowadzenie inwestycji budowlanych, drogowych lub inwestycji innego rodzaju odbywało się w sposób zapewniający zachowanie, ochronę i dobrostan elementów przyrody (przede wszystkim drzew) występujących w obszarze odziaływania takiej inwestycji.  

W szczególności wnosimy o:  

- o niepodejmowanie działań zmierzających lub skutkujących usunięciem drzew rosnących w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Parkowej (Ołtarzew) obok Szkoły Podstawowej nr 2 oraz przy ul. Szkolnej obok Szkoły Podstawowej nr 1; 

- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy możliwości osiągnięcia celu danej inwestycji w sposób, który nie wiąże się z koniecznością wycinania drzew, połączonego z następczym obowiązkiem publicznego wyjaśnienia (dedykowana zakładka serwisu internetowego Miasta), z jakich powodów zostało wybrane rozwiązanie wymagające wycięcia drzew na terenie publicznym;  

-  wprowadzenie obowiązku publicznego informowania Mieszkańców o zamiarze wycięcia danego drzewa rosnącego na terenie publicznym, wraz ze wskazaniem powodu planowanego usunięcia – w formie tabliczki informacyjnej na drzewie przeznaczonym do wycięcie oraz w formie informacji w dedykowanej zakładce serwisu internetowego Miasta.    

Uzasadnienie:  

Na terenie Miasta Ożarów Mazowiecki rośnie bardzo mało dużych, dojrzałych drzew. Zacienione gałęziami drzew aleje, to rzadkość. Brakuje terenów zielonych. Park w Ołtarzewie oraz Skwer wzdłuż ul. Poznańskiej, obok ul. Poniatowskiego, to ułamek potrzeb Mieszkańców. Na marginesie - stworzenie nowych terenów zielonych będzie przedmiotem odrębnej petycji. Dlatego tak cenne dla Miasta, dla Mieszkańców, są te nieliczne, duże drzewa, które rosną w na terenie Miasta.  

Zależy nam na tym, aby Miasto prowadziło taką politykę, dzięki której te nieliczne duże drzewa rosnące w Ożarowie będą chronione przed pochopną decyzją o ich wycięciu z uwagi na bieżącą potrzebę inwestycyjną.

Wnosimy o to, aby w ramach każdej inwestycji wiążącej się z wycinaniem drzew, konieczne było wykazanie, czy faktycznie zostały przeanalizowane i dokładnie rozważone wszystkie inne możliwości realizowania celów inwestycji, w których nie zachodziłaby konieczność wycinania drzew. A zawsze jest jakieś alternatywne rozwiązanie. Nie stać nas społecznie i przyrodniczo na wycinanie drzew w Ożarowie na terenach publicznych (przez tereny publiczne rozumiemy wszelkie tereny, które stanowią własność lub są w jakikolwiek sposób zależne lub kontrolowane przez jednostki administracji publicznej).

Tytułem przykładu, drzewa rosnące przy SP1 oraz przy SP1 wzdłuż odpowiednio ul. Szkolnej oraz ul. Parkowej. To kilkudziesięcioletni, dorodne lipy, kasztanowce oraz klony. Tworzą wspaniały klimat, zapewniają dzieciom cień, tlen, oczyszczone powietrze.  Jeżeli jakaś inwestycja mająca poprawić bezpieczeństwo pieszych w okolicach tych szkół miałaby być przeprowadzona, to można ją zaplanować i zrealizować w taki sposób, który nie będzie powodował konieczności wycięcia drzew. Przykładowo, wzdłuż ul. Parkowej, po stronie SP2 jest chodnik, tyle że ciągle zastawiony samochodami - może wystarczy wprowadzić tam zakaz parkowania? Kierowcy mogą zostawiać samochody na parkingu obok placu zabaw, względnie Miasto mogłoby rozważyć zorganizowanie parkingu na polu obok strzelnicy. Jeżeli chodnik, uwolniony od parkujących tam samochodów nie wystarczyłby, to można przesunąć ogrodzenie i poszerzyć chodnik i pozostawić wkomponowane w chodnik drzewa. Można zwęzić jezdnię i poszerzyć chodnik kosztem ulicy. Można wprowadzić na Parkowej ruch jednokierunkowy, a ulicę podzielić na dwie części – od strony cmentarza pas ruchu dla samochodów, a od strony szkoły droga rowerowa oraz poszerzony chodnik.  Opcji jest sporo, to tylko przykłady. 

Transparentność działania władzy publicznej, samorządowej jest kluczowa. Stąd nasze postulaty o tym, aby informować Mieszkańców o tym, które drzewa i dlaczego mają być wycięte.  

Przypominamy, że Ożarów Mazowiecki objęty jest Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla metropolii warszawskiej. Zachowanie walorów przyrodniczych jest kluczowym wyznacznikiem dla wszelkich inwestycji drogowych według wytycznych SUMP. Zgodnie z SUMP, priorytetem przy planowaniu inwestycji powinno być myślenie o tym, jak osiągnąć dany cel inwestycji, przy zachowaniu dobrostanu elementów przyrody (np. właśnie drzew) w obszarze tej inwestycji.  

Wnosimy o niezwłoczne, pozytywne rozpatrzenie petycji. Liczymy na zrozumienie przedstawionych w Petycji argumentów oraz na wprowadzenie do polityki Miasta troski o zielone płuca dla wszystkich Mieszkańców.  

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Kokoszka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )