Petycja w sprawie ochrony i zwiększenia ilości drzewostanu w gminie Buk

Szanowni Mieszkańcy gminy Buk i przyjaciele przyrody,

w związku z wielką ilością sygnałów od mieszkańców w ostatnim czasie i sugestiami, aby stworzyć petycję w sprawie ochrony i zwiększenia ilości drzewostanu w naszej gminie, jako radny MiG Buk czuję się zobowiązany, aby ją zainicjować. Wspólnie z mieszkańcem naszej gminy Łukaszem Firlejem zawarliśmy w niej najważniejsze kwestie związane z jej przedmiotem. Myślę, że jej forma i zawarte w niej propozycje są właściwe i spowodują, że wspólnie doprowadzimy do tego, że miejsce w którym żyjemy stanie się zieloną oazą, a każda decyzja związana z planami wycinki drzewa będzie poprzedzona wnikliwymi badaniami osób posiadających stosowną wiedzę. Mam również nadzieję, że Nasza petycja będzie początkiem czegoś wspaniałego, czegoś, co będzie służyć nam, naszym dzieciom i wnukom. Zadbajmy razem  o nasze środowisko. Petycję będzie można podpisać online wyłącznie do dnia 20 października 2019 roku, a następnie zostanie ona przekazana do adresata.

 

Serdecznie dziękuję za poparcie i działanie we wspólnej sprawie.

Tomasz Giełda

 

Po podpisaniu petycji, na adres email podpisującego przyjdzie link, który należy kliknąć, aby potwierdzić podpis.

 

TREŚĆ PETYCJI

Adresat petycji: Burmistrz Miasta i Gminy Buk Pan Paweł Adam.  

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

My, mieszkańcy gminy Buk i przyjaciele przyrody, apelujemy do Pana o ponowne rozpatrzenie (objęcie nadzorem) wszystkich decyzji związanych z wycinką drzew będących własnością Miasta i Gminy Buk (w szczególności park harcerza i ulica Kolejowa) oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę poziomu zazielenienia i znaczne zwiększenie ilości i jakości drzewostanu na terenie gminy Buk. Rozumiemy przez to opracowanie strategii zwiększenia poziomu przyrodniczego, podejmowanie racjonalnych i poprzedzonych fachowymi badaniami w przypadku decyzji o wycince każdego drzewa, ale też i zwiększenie nakładów finansowych i wykonawczych na sadzenie nowych drzew. Wychodzimy również z inicjatywą, aby gmina sporządziła plan zazielenienia zawierający miejsca sadzenia nowych drzew, a następnie umożliwiła firmom i mieszkańcom zostać ich fundatorami wraz z miejscem naniesienia tabliczki o tym. Taka zorganizowana akcja oprócz aspektów ekologiczno- przyrodniczych ma również aspekt społeczny, ale też doprowadzi do zwiększenia świadomości ekologicznej.

Właściwe również jest, aby działania poprzedzić również poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie przyrodniczym, pozwolić się wypowiedzieć mieszkańcom na ten temat przez pewien okres (np. 1- 2 miesiące udostępniając kilka dróg składania propozycji: adres mailowy/ forum na profilu społecznościowym), a następnie poddać je dyskusji na jednym z posiedzeń gminnych komisji.

Wprawdzie podczas posiedzenia XI sesji Miasta i Gminy Buk w dniu 24.09.2019 zapowiadał Pan zwiększenie środków na ten cel, jednak chcielibyśmy, aby ta petycja była rodzajem umowy pomiędzy Panem a osobami, które zdecydowały się ją podpisać. Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie spowodować, że nasza gmina mająca w herbie bukowe drzewo stanie się zielonym miejscem na mapie, a poziom życia jego mieszkańców znacznie się poprawi i będziemy mogli oddychać czystym powietrzem, spędzać czas wśród zieleni i cieszyć się ze wspólnego osiągnięcia.

Drzewa, szczególnie duże, są niezbędne w otoczeniu człowieka bowiem usuwają zanieczyszczenia, dają cień, regulują mikroklimat (wpływają na temperaturę i wilgotność powietrza), poprawiają retencję wody, stanowią barierę dla hałasu, wpływają na samopoczucie (poprzez współtworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji). Zresztą siły i znaczenia drzew nie da się przecenić, oto bowiem kilka naukowych faktów:

·         Jedno duże drzewo o wysokości ok. 25 m pochlania tyle CO2 ile dostarczają dwa gospodarstwa domów jednorodzinnych,

·        Jedna 60 letnia sosna wydziela tyle tlenu ile zużywają 3 osoby, a hektar lasu zaspokaja potrzeby 45 osób,

·        Zdrowe 10 m wysokie drzewo produkuje średnio ok. 118 kg tlenu rocznie, człowiek zużywa go 176 kg – dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają potrzeby jednej osoby,

·        100-letni buk „wytwarza” w ciągu godziny 1200 litrów tlenu – taką ilość jest w stanie „wytworzyć” ok. 2700 młodych drzewek,

·         z badań naukowych prowadzonych przez dendrologów i botaników wynika bowiem, że aby zrekompensować środowisku usunięcie 1 zdrowego, dorosłego drzewa, konieczne jest posadzenie w okolicy ponad 1000 sztuk młodych drzew,

·        w ciągu 1 godziny jeden samochód zamienia w spaliny tyle tlenu, ile zużywa do oddychania w tym samym czasie 800 osób.

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

dbałość o przyrodę i ratowanie drzew jest bardzo ważne  i jest to obowiązkiem każdego człowieka. Szczególnie teraz, gdy zewsząd atakuje nas smog, a oddychanie w okresie grzewczym staje się wręcz niemożliwe. Jesteśmy przekonani, że również Pan ma tą świadomość i plany, aby przytoczone przez nas zagadnienia i oczekiwania wdrożyć o co apelujemy.  

 

Niżej podpisani Mieszkańcy gminy Buk i przyjaciele przyrody.  


Radny Miasta i Gminy Buk Tomasz Giełda 796064410    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook