W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA INTENSYWNOŚCI KOSZENIA TRAW NA TERENIE MIASTA NOWY TARG W ROKU 2021, ORAZ W LATACH NASTĘPNYCH

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

W imieniu własnym i osób podpisanych pod apelem zwracamy się z prośbą o podjęcie kroków na rzecz ograniczenia nadmiernego koszenia traw na terenach Miasta Nowy Targ. Zwracamy również uwagę na sposób w jaki koszona jest trawa w naszym mieście, oraz jej długie pozostawianie do wyschnięcia w stosach, które przynosi negatywny efekt – trawa kiśnie i wypala grunty.

W związku z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym, zanieczyszczeniami środowiska, wzrostem ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, życie w miastach staje się uciążliwe i męczące, brak cienia i permanentna susza skutecznie odstraszają do wyjścia na miasto. Uważamy, że obecny model zarządzania zielenią jest destrukcyjny dla miejskiego środowiska, dlatego w tej sytuacji powinniśmy gruntownie przeformułować nasze podejście do zieleni i nasze wyobrażenie o estetyce zieleni w mieście.

 

Systematyczne i zbyt częste koszenia terenów zielonych powodują straty środowiskowe i niszczenie różnorodności biologicznej. Skoszone trawniki przyspieszają proces parowania wody i niejednokrotnie stają się pustynnymi placami, których dodatkowe i częste koszenie, wznieca tumany kurzu, pogarszając jakość powietrza. Nisko skoszona trawa wystawiona na żar słońca praktycznie nie ma szansy na przetrwanie, czego efektem jest degradacja zieleni.

213602532_4661185870594996_4720011340172382825_n1.jpg209537934_4643308439049406_5108734231286448224_n1.jpg214892598_4490313227666988_9136304530409073564_n1.jpg

Zmniejszenie częstotliwości koszeń powinno dotyczyć całego miasta, czego celem jest ochrona bioróżnorodności, w tym pszczół, zatrzymywanie wilgoci w glebie, większa produkcja tlenu oraz oczyszczanie powietrza przez wyższe trawy, lub łąki kwietne.

Zachowanie wyższej trawy pomoże zachować resztki wilgoci i zmniejszyć temperaturę podłoża, co jest istotne zwłaszcza w mieście, w sąsiedztwie dużej ilości asfaltu i betonu.

Apelujemy, aby praktykę koszenia i grabienia na terenach miejskich znacznie ograniczyć. Będzie to oznaczało także oszczędności finansowe dla Miasta, co w warunkach uszczuplonego w związku z pandemią budżetu nie jest bez znaczenia. Niektóre samorządy już od lat ograniczają koszenie i grabienie traw na swoich terenach. Na taki sposób gospodarowania terenami zielonymi decyduje się wiele miast nie tylko w Polsce. Zamiana betonu, zielonych skwerów, czy pasów przydrożnych na łąki kwietne, ograniczenie koszeń i wprowadzenie nowoczesnego i proekologicznego modelu zarządzania miejską przyrodą to inwestycja w bezpieczną przyszłość miasta !

227329926_1220385871735901_2867152427981650639_n.jpg

Zachęcamy do pochylenia się nad tematem Łąk kwietnych, są one naturalnym i skutecznym sposobem na łagodzenie skutków suszy, a ich długofalowy koszt utrzymania jest niski, natomiast korzyści dla środowiska duże i różnorodne. Łąki kwietne zatrzymują wodę oraz mają istotny wpływ na obniżenie temperatury otoczenia w okresie letnim. Dzięki bogactwu i różnorodności gatunkowej roślin stają się siedliskiem dla wielu gatunków pożytecznych owadów oraz małych zwierząt. Przyczyniają się również do ograniczania populacji kleszczy, bowiem występująca na nich różnorodność gatunków owadów wabi ptaki oraz drobne ssaki, które chętniej żerują w gąszczu roślin uzupełniając przy okazji swoją dietę o kleszcze. Przez to na łąkach kwietnych występuje ich zdecydowanie mniej niż na trawnikach.

 parki_poziome32.jpgpobocza_mniejsze2.jpg

Szanowny Panie Burmistrzu, apelujemy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, oraz potraktowanie jej PRIORYTETOWO. Jesteśmy przekonani że zmiana miejskiej polityki przestrzennej Miasta będzie przynosić wiele korzyści ekonomicznych, a także wpłynie na pozytywny wizerunek Miasta Nowy Targ. Jeden krok z Pana strony w stronę zrównoważonego rozwoju uwzględniającego ochronę miejskiej przyrody, może być przykładem dla innych !

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kasia Krasińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...