PETYCJA W SPRAWIE POZOSTAWIENIA DROGI TYMCZASOWEJ I POŁĄCZENIA PĘTLI AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWEJ Z OSIEDLEM "LEŚNY ZAKĄTEK"

Olsztyn, 12.06.2024 r.
 
Andrzej Kowalski
Przewodniczący Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej "Leśny Zakątek"
 
Sz. P. Robert Szewczyk
Prezydent Olsztyna
Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
 
PETYCJA
 
Szanowny Panie Prezydencie,
 
 
W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy od naszego administratora niepokojące sygnały o tym, że w czerwcu br. ZDZiT planuje zamknąć definitywnie ruch kołowy dla aut na drodze tymczasowej położonej na działce 95/2 połączonej z pętlą tramwajową. Dzieje się tak pomimo, iż w tej sprawie zgłoszona została w dniu 17 sierpnia 2023 r. petycja mieszkańców Wspólnoty „Leśny Zakątek” (dokument nr 80790.08.2023-P), w której apelowaliśmy o pozostawienie drogi tymczasowej i prowizoryczne połączenie jej z pętlą tramwajową. Pod petycją w serwisie petycjeonline (link: https://www.petycjeonline.com/signatures/petla-wilczynskiego/) podpisało się 86 mieszkańców. Pan Prezydent Piotr Grzymowicz w odpowiedzi na naszą petycję w piśmie NM.0510.089.2023 zapewnił:
 
„Kwestię połączenia drogowego budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Wilczyńskiego @ G/H z krańcówką tramwajową, należy uznać za otwartą. Realizacja będzie możliwa po zapewnieniuw budżecie Gminy Olsztyn niezbędnych środków finansowych”.
 
Na ostatniej sesji Rady Miasta w 2023 r. uchwalony został budżet na 2024 r. W planie tym ujęto punkt „24. Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu Leśny Zakątek (2024-2025) - 300 tys. zł”. Oznacza to, że Urząd Miasta zaplanował już zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych,o których wspomniał Pan Prezydent Piotr Grzymowicz.
 
W dniu 6 czerwca 2024 r. ZDZiT Olsztyn ogłosił przetarg na „Budowę chodnika na odcinku od działki Os. "Leśny Zakątek" do pętli autobusowej” co ma być równoznaczne z rozbiórką drogi tymczasowej i odłożeniem planu przedłużenia ul. Wilczyńskiego zatwierdzonego w budżecie na 2024 przez Radę Miasta na bliżej nieokreślony czas.
 
Od wielu miesięcy korzystamy z prowizorycznego połączenia drogi tymczasowej z pętlą tramwajową. Od tego momentu ruch na naszym osiedlu bardzo się poprawił i upłynnił. Nie widzimy konieczności ponoszenia wydatków przewidzianych w budżecie na 2024 r., ale rozumiemy, że intencją Urzędu Miasta była przebudowa tego połączenia, celem zapewnienia odpowiedniego standardu. Uważamy, że jeśli obecna decyzja o zamknięciu drogi podyktowana jest problemem z zapewnieniem odpowiednich środków na realizację przebudowy, apelujemy o odstąpienie od przetargu na budowę chodnika, pozostawienie obecnego połączenia – drogi tymczasowej zlokalizowanej na działce 95/2 i przystąpienie do realizacji całości zaplanowanej w budżecie miasta inwestycji tj.  budowy nowej drogi i chodnika dopiero w momencie zabezpieczenia odpowiedniej kwoty wystarczającej do realizacji całości, bez konieczności dzielenia budowy na etapy.
 
Jeszcze raz przypominamy, że w dokumentacji projektowej sporządzonej dla naszego osiedla w aneksie pożarowym jest napisane, że dojazd pożarowy do nas ma stanowić ul. Wilczyńskiego. Droga techniczna znajduje się w miejscu gdzie przebiega pas drogowy 7KDZ. Jesteśmy mieszkańcami ulicy Wilczyńskiego, którzy mają nie mieć żadnego połączenia z ul. Wilczyńskiego? Jeśli nie planowano połączenia z ul. Wilczyńskiego dlaczego nie zdecydowano się na nadanie nam adresu ul. Turkowskiego? Uważamy, że zamknięcie na dłuższy nieokreślony czas obecnego połączenia - drogi technicznej asfaltowej z pętlą tramwajową byłoby ogromnym błędem. Obawiamy się, że po realizacji budowy chodnika zostaniemy z problemem braku połączenia z ul. Wilczyńskiego na dłuższy nieokreślony czas, a środki na ten cel przez wiele lat mogą się nie znaleźć.
 
W naszej wspólnocie mamy 105 mieszkań i około 200 samochodów. W przypadku zamknięcia tej drogi będziemy ponownie  zmuszeni jeździć przez ul. Turkowskiego, Wachowskiego, Gębika i Świtycz-Widackiej co będzie uciążliwe również dla setek mieszkańców tych ulic, którzy jak wiadomo z powodu braku miejsc parkingowych są zmuszeni parkować na ulicy. Ruch na tych ulicach odbywa się w sposób wahadłowy, dlatego na wielu odcinkach tworzą się zatory. Odcięcie nas od ulicy Wilczyńskiego rodzi ponadto  poważne obawy o bezpieczeństwo związane z dojazdem służb ratunkowych, które podobnie jak mieszkańcy „Leśnego Zakątka” muszą pokonywać niepotrzebnie dodatkowe kilkaset metrów.
 
Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o pozostawienie drogi technicznej i istniejącego połączenia jej z pętlą tramwajową do czasu zgromadzenia odpowiednich środków finansowych niezbędnych do realizacji całości zaplanowanej w budżecie miasta inwestycji tj. budowy nowej drogi i chodnika, a następnie do przystąpienia do realizacji inwestycji  w całości, bez konieczności dzielenia budowy na etapy.
 
 
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Kowalski –  Przewodniczący Zarządu Wspólnoty „Leśny Zakątek”

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Andrzej Kowalski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...