Petycja w sprawie przekazania budynku po dawnym Domu Dziecka przy ul. Bohaterów 50 na rzecz rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 w Warszawie

Szanowni Państwo!

Dyrekcja oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 w Warszawie zwracają się z gorącą prośbą o społeczne poparcie inicjatywy przekazania budynku po dawnym Domu Dziecka przy ul. Bohaterów 50 na rzecz rozbudowy szkoły. Jest to najtańsza i najszybsza w realizacji opcja poprawienia złych warunków lokalowych przepełnionej już placówki.

Nieustająca budowa kolejnych osiedli oraz dynamicznie rosnąca liczba mieszkańców dzielnicy Białołęka sprawiają, że szkoła wybudowana jako "tysiąclatka" w latach sześćdziesiątych, od dawna zmaga się z problemami związanymi z przepełnieniem oraz niedostosowaniem do współczesnych standardów dydaktyczno-oświatowych.

Będziemy zabiegać o przyznanie środków na dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów, na wszelkie konieczne remonty oraz odpowienie wyposażenie placówki.

Pozwólmy dzieciom z Białołęki Dworskiej uczyć się w warunkach godnych stolicy europejskiego kraju w XXI wieku!

Z serca dziękujemy za każdy głos w naszej wspólnej sprawie!

 


Dyrekcja oraz Rada Rodziców SP 110 w Warszawie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dyrekcja oraz Rada Rodziców SP 110 w Warszawie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...