PETYCJA W SPRAWIE PRZEŁOŻENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Warszawa, 3 kwietnia 2020 roku                           

                                                            Pan DARIUSZ PIONTKOWSKI

                                                             Minister Edukacji Narodowej    

 

PETYCJA W SPRAWIE PRZEŁOŻENIA  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I PRZEPROWADZENIA GO W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE      

Szanowny Panie Ministrze,  

My – rodzice uczniów klas ósmych szkoły podstawowej składamy na ręce Pana Ministra petycję w sprawie przełożenia terminu egzaminu ósmoklasisty zaplanowanego na 21-23 kwietnia br. i przeprowadzenie go w późniejszym terminie.

DLACZEGO WNIOSKUJEMY O PRZEŁOŻENIE EGZAMINÓW?

Jesteśmy przerażeni, zestresowani i pełni niepewności.

Codziennie patrzymy, jak nasze dzieci starają się sprostać sytuacji związanej z wprowadzonym ad hoc zdalnym nauczaniem i nadążać za różnymi wytycznymi swoich nauczycieli.

W każdej szkole sytuacja wygląda inaczej. Niektórzy uczniowie wstają rano i od razu siadają do komputerów. Część dzieci zdalnie łączy się z nauczycielem i innymi uczniami, część czeka na e-mail z zadaniami do wykonania na ten dzień. Inni fotografują siebie samych robiących ćwiczenia, żeby wysłać je do pana od wf. Inni zastanawiają się, jaką drogę komunikacji z nimi tego dnia wybierze ich nauczyciel. Są też takie dzieci, które w zajęciach nie uczestniczą, bo nie mają komputera z dostępem do internetu albo wychowują się w rodzinach dysfunkcyjnych, w których o żadnej nauce nikt nie myśli.  

Tak - to stan totalnego chaosu, w który z dnia na dzień wrzucone zostały nasze dzieci. Dla nich ten rok jest i tak wystarczająco stresujący. Czeka je pierwszy poważny egzamin, którego wyniki będą miały bezpośredni wpływ na ich dalszą edukację. Do tego egzaminu przygotowywały się od klasy 7, ciężko pracując. Wkrótce mieły dobiec do mety i złapać oddech. Egzaminy byłyby napisane – pozostawałoby jedynie czekać na wyniki. Wszystko, co mogły zrobić dla swej przyszłości w tym momencie, byłoby już za nimi.

Tymczasem – tkwią w stanie zawieszenia. Nie wiedzą, czy egzaminy w ogóle się odbędą, a jeśli tak, to w jakiej formie. Od plotek na ten temat huczy internet. Codziennie ktoś podrzuca nowy wątek. W tym zawieszeniu i niepewności tkwimy także my - rodzice, ich nauczyciele i dyrektorzy szkół.  

Od kiedy stwierdzono w naszym kraju pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, wprowadzane są stopniowo coraz bardziej restrykcyjne regulacje mające na celu ograniczenie jego rozprzestrzeniania się. Dziś nasze dzieci nie mogą nawet same wyjść z domu.

Według informacji medialnych najgorsze, czyli szczyt zachorowań, dopiero przed nami. Analiza doniesień prasowych dotyczących rozwoju pandemii w skali globu oraz przede wszystkim zdrowy rozsądek podpowiadają nam, że to niemożliwe, by do 21 kwietnia br. sytuacja się poprawiła.

Dlatego nie rozumiemy, dlaczego Pan Minister zwleka z ogłoszeniem decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty. Trudno nam uwierzyć, że decyzje w tej kwestii jeszcze w MEN nie zapadły.  

Panie Ministrze! Apelujemy o niezwłoczne ogłoszenie nowych terminów egzaminów ósmoklasisty.

Prosimy o to, by nasze dzieci mogły spokojnie się do nich przygotowywać. By wiedziały, co i kiedy ich czeka. Przecież nikt chyba nie wierzy w to, że za trzy tygodnie te egzaminy mogłyby odbyć się w szkołach. Po dotychczasowych doświadczeniach zdalnej nauki w domu nikt też chyba nie bierze na poważnie tego, że możliwe będzie przeprowadzenie tych egzaminów zdalnie.

Jedynym realnym wyjściem jest przełożenie tych egzaminów. Panie Ministrze – na kiedy?                                                                                                                             

Z wyrazami szacunku

NIE dla chaosu w szkole

Rodzice:

Anna Obłoza

Magdalena Wroniszewska

Karolina Monkiewicz-Święcicka

Agnieszka Jucewicz

Kinga Hyska

Iwona Marzoch

Grażyna Tynel

Beata Wolska-Trzeciak

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

Małgorzata Smulewicz

waga_3.jpg


NIE dla chaosu w szkole    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook