Petycja w sprawie przywrócenia egzaminu wstępnego na studia magisterskie w SGH

Adresat:

JM Rektor SGH prof. dr hab. Marek Rocki

 

Wasza Magnificencjo,  

my, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany decyzji z dn. 29 maja 2020 roku nt. kształtu rekrutacji 2020/2021 na stacjonarne studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej i przywrócenie egzaminu wstępnego w rekrutacji z naboru otwartego. Proponowana aktualnie forma budzi nasze zaniepokojenie i jest, naszym zdaniem, nierzetelna i niesprawiedliwa w stosunku do uprzednio obowiązujących zasad.  

Studia drugiego stopnia w myśl swojej definicji stanowią kontynuację studiów pierwszego stopnia. Oznacza to, że uczelnie, rekrutując studentów na studia magisterskie, powinny sprawdzać ich wiedzę w obszarach związanych z preferowanymi przez nich kierunkami studiów. W obliczu nowego tymczasowego kształtu przyjmowania kandydatów na bazie matur z matematyki i języka obcego, zamiast przeprowadzania wewnętrznego egzaminu, powstaje niebezpieczny precedens możliwości rekrutacji na studia magisterskie osób nieposiadających wystarczającej wiedzy z podstawowych przedmiotów, takich jak mikroekonomia i makroekonomia czy zarządzanie i statystyka, które są kluczowe do zrozumienia omawianych na studiach magisterskich zagadnień. Tego typu sytuacja z dużym prawdopodobieństwem obniży poziom i pozycję Szkoły w rankingach, a co za tym idzie zdewaluuje wartość otrzymywanego przez Uczelnię dyplomu. Będzie to szczególnie widoczne ze względu na fakt, iż zdecydowana większość uczelni w czołówce Rankingu Perspektyw z 2019 roku, nie zdecydowała się na tego typu krok, pozostając przy egzaminach przeprowadzanych w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w późniejszych terminach (przykładowo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 11-13 sierpnia 2020 r). Uważamy, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, która od lat plasuje się na szczycie rankingów polskich szkół ekonomicznych powinna szczególnie weryfikować swoich kandydatów, nie zaś pozwalać na niekontrolowany przypływ przypadkowych osób. 

Dodatkowym punktem wartym zauważenia jest fakt, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zabroniło przeprowadzenia egzaminów wstępnych. Ich stanowisko brzmi: ,,Egzaminy te powinny odbyć się wyłącznie w przypadku, gdy specyfika studiów na danym kierunku wymaga dodatkowej weryfikacji kompetencji kandydatów, których nie można sprawdzić podczas egzaminu maturalnego. Egzaminy wstępne na studia powinny być zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo kandydatów i pracowników uczelni. Zalecane jest przeprowadzenie egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a jeśli jest to niemożliwe – zgodnie z zasadą ograniczonego kontaktu między kandydatami oraz pracownikami uczelni.”[1] Studia na Państwa uczelni naszym zdaniem wymagają przeprowadzenia egzaminu wstępnego z uwagi na fakt, że duża część rekrutujących studentów nie skończyła studiów ekonomicznych, a np. posiada dyplom uczelni technicznej. Tylko egzamin wstępny może zweryfikować posiadaną przez nich wiedzę. Sama SGH zdaje się podzielać to stanowisko, gdyż w poprzednich latach podnoszona była kwestia wprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego już na studia pierwszego stopnia.

Kolejną istotną kwestią jest tutaj wymiar czasowy przekazywania decyzji. W obliczu wprowadzonego w marcu stanu epidemii wielu z nas obserwowało dyskusję nt. rekrutacji na studia II stopnia regularnie i z pewnymi obawami. Pojawiały się pytania do Rektora, a także innych władz uczelni o formę rekrutacji w obliczu zewnętrznych obostrzeń. Informacje, które do nas docierały, jednoznacznie wskazywały na to, że planowany egzamin odbędzie się w terminie. Jeszcze na początku maja (11 maja 2020, odpowiedź Rektora SGH na pytanie na portalu http://rektor.sgh.waw.pl/ załącznik nr 1) byliśmy zapewniani o tym, że egzamin zostanie przeprowadzony w trybie normalnym. Wobec takich informacji, pomimo utrudnionego dostępu do bibliotek oraz innych źródeł pozyskania wiedzy, w dalszym ciągu staraliśmy się jak najlepiej przygotować się do egzaminu - zapisywaliśmy się na kursy, kupowaliśmy dodatkowe materiały, przeznaczyliśmy wiele godzin na naukę. Decyzja o tak drastycznych zmianach dopiero na miesiąc przed faktyczną rekrutacją wydaje nam się w tym kontekście przekazana zdecydowanie zbyt późno. W obecnej sytuacji wielu wartościowych kandydatów, posiadających specjalistyczną wiedzę ekonomiczną i pokrewną, może nie dostać się na Uczelnię ze względu na wskazany sposób weryfikacji kandydatów. Uważamy za niesprawiedliwy fakt przeprowadzania rekrutacji na podstawie wyników uzyskanych przez nas trzy i więcej lat w przeszłości . Nie chcemy być oceniani jako absolwenci szkół średnich, lecz jako osoby po studiach pierwszego stopnia, których kompetencje zostaną zbadane na bieżący moment.  

Rozumiemy, że okres pandemii nie jest łatwym dla Uczelni czasem. Wymaga niestandardowych decyzji i stawia przed nami wiele nowych wyzwań. Mimo wszystko, w obliczu kroków podejmowanych przez inne prestiżowe uczelnie wyższe w kraju uważamy, że zaproponowane przez władze SGH zmiany są niesprawiedliwe, nieadekwatne do pozycji tej instytucji i będą skutkować obniżeniem poziomu Szkoły, a także godzą w dobro osób, które przez ostatnie lata znacząco powiększyły swoją wiedzę. Jako studenci i absolwenci studiów stopnia I oraz kandydaci na studentów studiówmagisterskich w SGH prosimy o zorganizowanie i przeniesienie egzaminu na późniejszy termin (np. sierpniowy) i jeśli nastąpi taka konieczność rozbicie go na kilka dni tak, aby mógł odbyć się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Tego typu rozwiązanie zostało wprowadzone m.in. przez Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Działania te miałyby na celu zwiększenie prawdopodobieństwa dostania się na studia II stopnia osób realnie zainteresowanych wykładanym materiałem i mających podstawy pod dalszy rozwój swoich zainteresowań, nie zaś rozpoczynających naukę od zerowego poziomu i/lub oportunistów szukających opcji przedłużenia okresu zniżkowego, gwarantowanego przez status studenta. W sytuacji, kiedy rekrutacja będzie wymagała jedynie odpowiedniego wypełnienia formularza internetowego, a nie napisania egzaminu wstępnego, istnieje realne prawdopodobieństwo, że rekrutować będą się osoby niezainteresowane faktycznymi studiami, a jedynie uprawnieniami wynikającymi z posiadania legitymacji studenckiej. Podziała to na niekorzyść nie tylko tych z nas, którzy z powodu takich osób nie dostaną się na wymarzone studia, ale także renomy Uczelni i jej wykładowców.  

Bardzo prosimy o dokładne przemyślenie naszych postulatów.  W imieniu rekrutujących się kandydatów podpisanych pod petycją.

 [1] Informacja ze strony https://www.gov.pl/web/nauka/rekrutacja-na-studia-20202021--rekomendacje-dla-uczelniZałącznik 1  


Kandydaci na studia magisterskie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kandydaci na studia magisterskie do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook