PETYCJA W sprawie rozbudowy dróg gminnych w obrębie sołectwa Chinów, gmina Kozienice

Burmistrz Miasta i Gminy Kozienice
ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

PETYCJA
W sprawie rozbudowy dróg gminnych w obrębie sołectwa Chinów, gmina Kozienice

Szanowny Panie Burmistrzu,
w imieniu swoim oraz osób, których podpisy załączam składam niniejszą petycję dotyczącą rozbudowy dróg gminnych oznaczonych w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Chinowa oznaczonych jako 29 KDD oraz 30 KDD (Uchwała Nr LI / 528 / 2010 z dnia 9 września 2010r.).

Uzasadnienie

Rozbudowa istniejących fragmentów dróg 29 KDD oraz 30 KDD w Chinowie przyniesie liczne korzyści, w tym:

  • Ułatwi dostępność do posesji i działek, co umożliwi przyszłym mieszkańcom budowę wymarzonych domów dla siebie oraz swoich dzieci.

  • Poprawi stan infrastruktury drogowej, co wpłynie na bezpieczeństwo ruchu i komfort podróży.

  • Wpłynie pozytywnie na krajobraz oraz przyniesie korzyści finansowe dla Gminy Kozienice poprzez wzrost liczby mieszkańców i podatników.

Zdając sobie sprawę z licznych potrzeb jakie stoją przed Gminą wyrażam nadzieję, iż uda się wygospodarować w budżecie środki na realizację wnioskowanego zadania. Rozumiemy, że środki finansowe są ograniczone,  istnieją różne możliwości pozyskania funduszy na to przedsięwzięcie, takie jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Fundusze Unijne (FEnIKS).

Wierzę, że dzięki przychylności Pana Burmistrza oraz Rady Miasta niniejsza petycja zostanie rozpatrzona pozytywnie, a działania z rozbudową istniejących dróg 29 KDD oraz 30 KDD skutecznie zrealizowane.

 

Zalacznik_nr.1_do_petycji_.png

Rysunek planu z oznaczeniem dróg z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

 30DKK-kozienice-chinow.png

Droga nr 30 KDD - Chinów, Gmina Kozienice - wrz 2017 © 2023 Google

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Paweł Liwocha będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...