Petycja w sprawie stworzenia polskim uczniom lepszych warunków do nauki i rozwoju

1. Apelujemy do wszystkich Dyrektorów szkół i Rad Pedagogicznych o poszanowanie dla prawa dzieci do odpoczynku, zabawy i czasu dla siebie, poprzez ograniczenie prac domowych i odstąpienie od stawiania złych ocen przedmiotowych za brak odrobionej pracy domowej. Zgodnie z prawem oświatowym oceny można wystawiać za postępy w nauce i za zachowanie.

2. Apelujemy do nauczycieli i rodziców o niewywieranie bezmyślnej presji na dobre oceny ze wszystkich przedmiotów, która szkodzi dzieciom i blokuje ich rozwój w kierunkach, które sami uznają za odpowiednie. Wszyscy mamy ograniczoną podzielność uwagi. Nawiązując do punktu 1., prace domowe powinny być dobrowole i do wyboru.

3. Apelujemy o redukcję, a w młodszych klasach o całkowitą rezygnację z oceniania za pomocą symboli na rzecz oceny opisowej, zindywidualizowanej w odniesieniu do możliwości danego ucznia. Kultura uczenia się dla jak najlepszych ocen od 1 do 6 jest sprzeczna z rozwojem kontroli wewnętrznej, niszczy indywidualne zainteresowania i hamuje rozwój dzieci.


Członkowie otwartej grupy pod nazwą Szkoła Minimalna na Facebooku. Osoba do kontaktu:Lech Mankiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Członkowie otwartej grupy pod nazwą Szkoła Minimalna na Facebooku. Osoba do kontaktu:Lech Mankiewicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook