Petycja w sprawie szybkiego i trwałego rozwiązania sytuacji paraliżu komunikacyjnego na ul. Marywilskiej

W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 110 – dyrekcji, pracowników, uczniów oraz ich rodziców, a także w imieniu mieszkańców Białołęki Dworskiej, Marcelina, Choszczówki i Żerania apelujemy o natychmiastowe podjęcie konstruktywnych rozmów i działań na rzecz jak najszybszego usunięcia skutków katastrofy budowlanej, jaka miała miejsce w minioną sobotę – dnia 22 października b.r., podczas prac remontowych wiaduktu przy ul. Marywilskiej.

W wyniku tego zdarzenia zostaliśmy odcięci komunikacyjnie od sąsiadujących rejonów dzielnicy, na naszych ulicach panuje wzmożony ruch pojazdów i ogromne korki w godzinach szczytu, a wiele dzieci zostało pozbawionych możliwości sprawnego i bezpiecznego dostania się do Szkoły Podstawowej nr 110, okolicznych placówek przedszkolnych oraz do poradni pedagogiczno-psychologicznej przy ul. Marywilskiej.

Aktualnie proponowane przez jednostki miejskie, doraźne działania są w naszym odczuciu niewystarczające i nie rozwiązują większości problemów, z którymi przyszło się nam borykać.


Świadomi perspektywy wielu miesięcy prac, które pozwolą na przywrócenie ulicy Marywilskiej do normalnego funkcjonowania postulujemy o:

1.      Zawarcie porozumienia pomiędzy miastem a władzami spółki PKP PLK w sprawie całkowitej likwidacji nieczynnej i prowadzącej donikąd bocznicy kolejowej pod wiaduktem na ulicy Marywilskiej oraz zasypanie torów – bez konieczności budowy nowej konstrukcji nośnej wiaduktu. Mamy głębokie przekonanie, że wydatkowanie kilkunastu milionów złotych na zupełnie nieuzasadnioną inwestycję, jest co najmniej nadużyciem, z wykorzystaniem publicznych środków. W obliczu morza potrzeb infrastrukturalnych tej części dzielnicy Białołęka (m.in. remont ul. Bohaterów, budowa brakujących chodników wzdłuż ulic Bohaterów, Waligóry, Szamocin, Smugowej czy Orneckiej, brak oświetlenia ul. Pionierów, brak ścieżek rowerowych) takie przedsięwzięcie jawi się wręcz groteskowo! Odstąpienie od budowy nowego wiaduktu znacznie skróci czas oczekiwania na drożność ulicy Marywilskiej.

2.      Zapewnienie sprawnej, dostosowanej do potrzeb mieszkańców komunikacji publicznej, która połączy odcięte rejony Białołęki, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Szkoły Podstawowej nr 110. Proponowana obecnie przez ZTM „przesiadka”, uwzględniająca przejście około 500 metrów po nierównym, odosobnionym i dziko zarośniętym terenie w ogóle nie uwzględnia bezpieczeństwa dzieci, a dla osób starszych i niepełnosprawnych jest niemożliwa do przebycia. Naszym zdaniem konieczne jest zorganizowanie objazdu dla autobusu – na przykład ulicami Cieślewskich i Płochocińską, z uwzględnieniem godzin rozpoczynania i zakończenia lekcji w SP 110.

3.      Uruchomienie autobusu szkolnego dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej nr 110 – spod osiedli przy ul. Marywilskiej. Z naszych danych wynika, że do szkoły uczęszcza stamtąd około 60 dzieci.

4.      Zapewnienie patroli policji i straży miejskiej przy planowanym przejściu pod uszkodzonym wiaduktem oraz w okolicach dojścia do stacji PKP Żerań. Tereny te są oddalone od zabudowań, zarośnięte i potencjalnie niebezpieczne. Stały nadzór służb mundurowych powinien przełożyć się na wyeliminowanie groźnych dla mieszkańców sytuacji.

5.      Zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie miasta na jak najszybszy, gruntowny remont ulicy Bohaterów – gdy tylko ulica Marywilska będzie znów przejezdna. Obecna sytuacja skierowała dużo większą liczbę pojazdów na tę drogę, której stan jest bardzo zły. Jesteśmy przekonani, że na wiosnę stan jezdni będzie katastrofalny i nie dopuszczamy możliwości, by jej remont był odkładany na kolejne, bliżej nieokreślone lata.

Zdajemy sobie sprawę, iż nasze postulaty są kosztowne i wymagają wiele pracy, chęci i wysiłku ze strony podlegających Państwu jednostek, jednak nie ma naszej zgody, by jedyne koszty ponosiła nasza lokalna społeczność.

Oczekujemy od wszystkich decydentów - władz dzielnicy Białołęka, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Spółki PKP PLK, Komisariatu Policji Warszawa Białołęka, VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym -  sprawnego i obliczonego na jak najszybszą naprawę sytuacji działania, efektywnego dialogu pomiędzy poszczególnymi podmiotami, a przede wszystkim należytej dbałości o dobro mieszkańców, których sprawa najbardziej dotyczy.

Nie pozwólmy by ta katastrofa budowlana stała się katastrofą wizerunkową jednostek, które mogą naprawić tę sytuację!

Bardzo prosimy o uwzględnienie naszych postulatów oraz – raz jeszcze – o zgodne i sprawne działanie.

Z poważaniem,

Mieszkańcy Białołęki


Rada Rodziców oraz Dyrekcja SP110 w Warszawie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rada Rodziców oraz Dyrekcja SP110 w Warszawie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...