Petycja w sprawie uruchomienia drugiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Bielsku-Białej

My, niżej podpisani mieszkańcy Bielska-Białej, domagamy się od władz samorządowych
podjęcia zdecydowanych działań na rzecz uruchomienia w mieście drugiego SOR-u.

Obecnie istniejący, jedyny SOR w Szpitalu Wojewódzkim nie zaspokaja potrzeb miasta, zmuszając pacjentów do wielogodzinnego oczekiwania na otrzymanie pomocy. Oczekujemy, że Prezydent Miasta podejmie niezbędne działania, by drugi SOR mógł powstać w oparciu o zasoby BCO - Szpitala Miejskiego.

Zdajemy sobie sprawę, że finansowanie systemu ochrony zdrowia odbywa się poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezależny od samorządu lokalnego. Nie wyklucza to działań, podejmowanych na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która w art. 8 nakłada na miasta na prawach powiatu obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń i podejmowania działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.Adriana Antonik, Dominika Hejzner-Pępek, Magdalena Kostuchowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Adriana Antonik, Dominika Hejzner-Pępek, Magdalena Kostuchowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...