Petycja w sprawie ustanowienia przez Senat RP roku 2025 Rokiem Dostępności

   Kampania_2025_Rok_Dostępności.jpg

Do Pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Marszałek Senatu RP  

Do Senatorów RP

Petycja  

My niżej podpisani, apelujemy o podjęcie działań mających na celu ustanowienie przez Senat RP roku 2025 Rokiem Dostępności.  

Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk publicznych. W tym zakresie zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami musi być bardziej widoczne w przestrzeni publicznej. Niestety temat zapewnienia dostępności nie jest jeszcze wystarczająco rozpoznawalny w świadomości społecznej. Stąd otwarta ogólnopolska debata publiczna w roku 2025 poświęcona dostępności przybliży nas do wizji świata, w którym zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnościami stanie się powszechnym standardem.  

W Polsce tradycyjnie Senat RP uroczyście honoruje wybitne postacie, wydarzenia lub idee, o których powinniśmy szczególnie pamiętać w nadchodzącym czasie. Patronat roku ustanawiany przez Senat RP stanowi okolicznościowe wyróżnienie podejmowane corocznie w drodze uchwały.  Pismo w  sprawie ustanowienia przez Senat RP roku 2025 Rokiem Dostępności zostało w dniu 28 marca 2024 r. zarejestrowane w Senacie RP pod numerem RPW 9237/24, a następnie skierowane do prac Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.  

Jednak tego typu inicjatywa społeczna wymaga szerokiego poparcia różnych środowisk społecznych i instytucji.  

W imieniu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) apelujemy o poparcie naszej petycji.  

Prośba też o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podanych w formularzu (przed podpisaniem petycji zaznaczamy po prawej stronie formularza) w następujących celach:

- Pokaż mój podpis publicznie online

- Upoważniam Wojciech Dec, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) do przekazania decydentom informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.  

Niech decydenci zobaczą, ilu nas jest? 

 

W załączeniu artykuły o kampanii społecznej opublikowane przez FLOP na portalu www.ngo.pl:

1. W kierunku Europy bez barier. Kampania na rzecz ustanowienia roku 2025 „Rokiem Dostępności”. https://publicystyka.ngo.pl/w-kierunku-europy-bez-barier-kampania-na-rzecz-ustanowienia-roku-2025-rokiem-dostepnosci

2. Europejski Akt o Dostępności punktem zwrotnym w transformacji cyfrowej. Kampania na rzecz ustanowienia roku 2025 „Rokiem Dostępności”. https://publicystyka.ngo.pl/europejski-akt-o-dostepnosci-punktem-zwrotnym-w-transformacji-cyfrowej

3. Budujmy świat bez barier. Kampania na rzecz ustanowienia roku 2025 „Rokiem Dostępności”. https://publicystyka.ngo.pl/budujmy-swiat-bez-barier-kampania-na-rzecz-ustanowienia-roku-2025-rokiem-dostepnosci    


Wojciech Dec, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Wojciech Dec, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...