Petycja w sprawie Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

                                                                                            Wrocław, dn. 1. 04. 2019
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Przewodniczący Komisji - Tytus Czartoryski
Wiceprzwodnicząca Komisji - Teresa Zembik
Wiceprzewodniczący Komisji - Jacek Iwancz 
Wiceprzewodniczący Komisji - Marcin Zawila
Michał Bobowiec 
Małgorzata Calińska-Mayer
Jerzy Dec
Stanisław Huskowski
Andrzej Kredkowski 
Ryszard Lech
Marzena Majdzik
Damian Mrozek
Jadwiga Szeląg
Ewelina Szydłowska
Patryk Wild Radny Sejmiku
Monika Włodarczyk
 
 
My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec pojawiających się doniesień o zamiarze likwidacji Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Wrocławski Teatr Pantomimy to jedyny repertuarowy teatr pantomimy w Europie, miejsce niezwykle istotne dla polskiego i europejskiego teatru, stanowiące o jego różnorodności  i tożsamości.
Teatr ten to niezaprzeczalna wieloletnia marka Dolnego Śląska, dba nie tylko o dziedzictwo kulturowe, ale także odważnie buduje własny język teatralny. Wrocławska pantomima to zespół znakomitych artystów mimów na światowym poziomie. Dzięki tej marce wielu ludzi na świecie dowiedziało się o naszym kraju, Dolnym Śląsku i Wrocławiu.
Ze smutkiem przyjmujemy więc wiadomość, że w roku 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego przychodzi nam nie tylko uczestniczyć w ważnym dla nas święcie, ale także walczyć o należne miejsce pantomimy na teatralnej mapie kraju, Dolnego Śląska i Wrocławia. Zwracamy się z apelem do członków Zarządu Województwa Dolnośląskiego, by nie podejmowali pochopnych i nieodwracalnych decyzji, które z pewnością wpłyną na obniżenie rangi kulturowej Dolnego Śląska. 

 

 

We, undersigned, express our strong opposition to the emerging reports of the intention to liquidate the Wroclaw Mime Theater named after Henryk Tomaszewski by the Marshal's Office of the Lower Silesian Voivodship.
The Wrocław Mime Theater is the unique mime theater in Europe, a very important place for Polish and European theater, which its diversity and identity.
This theater is undeniable, for many years, brand of the Lower Silesia, it cares not only for cultural heritage, but also builds its own theater language. The Wroclaw Mime is a team of excellent mime artists on a world-class level. Thanks to this brand, many people in the world learned about Poland, Lower Silesia and Wroclaw. We are therefore saddened to receive the news that in the year of the 100th anniversary of Henryk Tomaszewski's birth, we should not only participate in an important celebration for us, but also fight for the right to keep pantomime on the theatrical map of the Country, Lower Silesia and Wroclaw. We appeal to the members of the Board of the Lower Silesian Voivodship so that they do not make hasty and irreversible decisions that will certainly affect the lowering of the cultural profile of Lower Silesia.


Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego    Skontaktuj się z autorem petycji