Petycja w sprawie zabudowy w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego

Warszawa, 30 listopada 2019 r.  

Podmiot wnoszący petycję:

 

Na prośbę i w imieniu Mieszkańców Mokotowa i Warszawy, Joanna Dembowska, Radna Dzielnicy Mokotów

Do Pana Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

PETYCJA

      My, mieszkańcy Mokotowa i Warszawy, protestujemy przeciw decyzji o dopuszczeniu na działce 5/3 ( nr obrębu 1-05-12) budowy dwunastopiętrowego budynku wraz z garażem podziemnym i zjazdem.  

      Tego typu zabudowa w odległości ok. 130 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej Jeziorka Czerniakowskiego i ok. 55 m  od granicy terenu objętego tzw. ochroną czynną, czyli terenu Rezerwatu, w naszej ocenie może wpływać na równowagę  obiegu wód podziemnych i wód opadowych zasilających jezioro. Zwracamy uwagę, że inne wysokie budynki zbudowane tu w latach 70. nie mają garaży podziemnych, a w płytszych niż garaż piwnicach latami utrzymywała się stojąca woda (m. in. Bernardyńska 2, 4 i 7).

     Nasz niepokój budzi także fakt, że teren inwestycji znajduje się ściśle w obrębie wilanowskiego klina napowietrzającego, a obliczenia pokazują, że pas wzdłuż Wisły i jej starorzeczy powinien być wolny od wysokiej zabudowy.

     Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wystąpiło co prawda do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię środowiskową i uzyskało zgodne z prawem „uzgodnienie”, ale uzgodnienie to uzyskało przez niezajęcie przez RDOŚ stanowiska w terminie 21 dni od otrzymania pisma do wglądu.

Uważamy za niedopuszczalne, że organ wydający decyzje o warunkach zabudowy oparł się wyłącznie na analizie odziaływania inwestycji na środowisko opracowanej przez komercyjny podmiot na zlecenie inwestora, podczas gdy instytucja publiczna powołana do ochrony rezerwatu uchyliła się od odpowiedzi i nie zajęła stanowiska.

Pamiętajmy, że w perspektywie zmian klimatu, Jeziorko Czerniakowskie to nie tylko chroniony prawem rezerwat przyrody posiadający unikalne zasoby fauny i flory, lecz także cenny element ekosystemu Warszawy, łagodzący dobowe i roczne amplitudy temperatur i awaryjny zasób wód dla miasta.

Zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie z prośbą o niedopuszczenie do realizacji w/w inwestycji (nr decyzji 015518).

Prosimy także o monitorowanie innych decyzji warunkowej zabudowy na obszarach otuliny rezerwatu, nie objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Czerniakowa Południowego.

Petycję złoży w imieniu mieszkańców miasta Radna Dzielnicy Mokotów Pani Joanna Dembowska.

Adres do korespondencji: jdembowska@radni.um.warszawa.pl  

19399498_1936844469926515_7792604894750856473_n1.jpg

19399779_1936844393259856_1494982837874400775_n1.jpg

19399570_1936844556593173_2206465115195038728_n1.jpg

19429621_1936844583259837_3407274771902708490_n1.jpg

 


Joanna Dembowska, Radna Dzielnicy Mokotów, działająca na prośbę i w imieniu Mieszkańców Mokotowa i Warszawy, jdembowska@radni.um.warszawa.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Joanna Dembowska, Radna Dzielnicy Mokotów, działająca na prośbę i w imieniu Mieszkańców Mokotowa i Warszawy, jdembowska@radni.um.warszawa.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...