Petycja w sprawie Zakładu im. Ossolińskich

Rada Kuratorów

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich   

Wrocław, 23.02.2021

My,

sympatycy, goście, użytkownicy, widzowie i obserwatorzy działalności wrocławskiego Ossolineum, którym leży na sercu dobro instytucji,

wyrażamy głębokie zaniepokojenie polityką prowadzoną przez dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Pana Adolfa Juzwenkę. Polityką, która wyklucza zaangażowanie Ossolineum w obronę ważnych dla instytucji postaci, takich jak Władysław Bartoszewski i która staje się niepokojąco zbieżna z ideami przyświecającymi rządzącej Polską partii. Polityką, która każe pozbywać się doświadczonych pracowników, którzy w ostatnich latach zapewniali zastrzyk świeżej krwi w skostniałe żyły jednej z flagowych instytucji Wrocławia. 

Protestujemy przeciwko niezrozumiałym, niebezpiecznym dla działania Ossolineum decyzjom o zwolnieniach ważnych dla jej profilu pracowników – ostatnio Mariusza Urbanka, który odpowiadał w Muzeum Pana Tadeusza za Gabinety Świadków Historii: Władysława Bartoszewskiego, Jana Nowaka Jeziorańskiego, w dalszej perspektywie Tadeusza Różewicza, a wcześniej Dariusza Sośnickiego, który jako szef Wydawnictwa Ossolineum miał szansę zapewnić tej oficynie drugie życie na miarę oczekiwań współczesnego rynku wydawniczego, ale też czytelników. Stanowisko Mariusza Urbanka zostało zlikwidowane, po tym jak nie zgodził się on ze szkodliwą decyzją o podziale i rozproszeniu zbiorów pozostałych po Bartoszewskim, Sośnicki został zwolniony z pracy, a w ciągu roku jego stanowisko zajmuje już trzecia osoba, co pokazuje, że dyrekcji brakuje wizji rozwoju wydawnictwa. Obu panom trudno zarzucić brak kompetencji – Urbanek to dziennikarz i publicysta, autor biografii m.in. Leopolda Tyrmanda, Władysława Broniewskiego, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, a Sośnicki, poeta, redaktor, wydawca, jest laureatem wielu znaczących nagród i współzałożycielem Dwutygodnika Literackiego „Nowy Nurt”. 

Konsekwencją powyższych decyzji Adolfa Juzwenki jest deklaracja rezygnacji ze stanowiska Marcina Hamkały, dyrektora Muzeum Pana Tadeusza, instytucji, która wchodzi w skład struktur Ossolineum i która w momencie otwarcia dała mu nową twarz – nowoczesną, wchodzącą w interakcję z odbiorcą, pokazującą, że hołd złożony tradycji nie oznacza rezygnacji z nowych mediów pozwalających budować porozumienie z czytelnikiem. Mickiewiczowski rękopis, który pozostał sercem Muzeum, został obudowany przez cały program interaktywnych działań skutecznie udowadniających, że klasyka nie musi, nie powinna wręcz kojarzyć się z tym, co nudne i niedzisiejsze – wręcz przeciwnie, Marcin Hamkało i jego zespół skutecznie pokazywał, jak czytać romantyczną epopeję dziś i poprzez współczesny świat. Rezygnacja dyrektora Muzeum Pana Tadeusza byłaby niepowetowaną stratą dla świata wrocławskiej kultury. 

W świetle powyższych faktów domagamy się stanowczo przywrócenia Mariusza Urbanka na swoje stanowisko.

Uznając zasługi obecnego dyrektora Adolfa Juzwenki, apelujemy o zakończenie trwającej już ponad trzy dekady kadencji. Wnioskujemy również o wprowadzenie do regulaminu przejrzystych zasad pozwalających na powołanie i odwołanie dyrektora instytucji – te dotychczas obowiązujące pokazują, że stanowisko można piastować dożywotnio, co w świetle reguł prawnych rządzących zdecydowaną większością instytucji kultury zakrawa na kuriozum. 

W trosce o wspólne dobro i zachowanie ponadczasowych celów Zakładu im. Ossolińskich,

Petycjonariusze

znio_2_f_2406_126_1947.jpg