Petycja w sprawie zniesienia obowiązkowych matur z matematyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Minister Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski

Szanowny Panie Ministrze

Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, maturzysta z roku 2018 zwracam się z apelem o zniesienie obowiązku przystępowania do egzaminów maturalnych z przedmiotu matematyka.

Uczniowie w technikach, czy liceach ogólnokształcących mają jak wiadomo 3 obowiązkowe przedmioty maturalne, mianowicie język polski, język obcy (do wyboru, lecz w zdecydowanej większości jest to angielski) oraz matematykę. 

Pierwszy przedmiot jest bardzo ważny, ponieważ analiza literatury, sztuki, czy filozofii daje dzieciom i młodzieży możliwość poznania i zrozumienia motywów i wartości najważniejszych w różnych epokach, w tym w czasach współczesnych. Poza tym poznawanie dzieł polskich pisarzy i poetów jest ważnym zadaniem młodego Polaka. Drugi z wymienionych przedmiotów jest zdecydowanie najpotrzebniejszy; żyjemy w czasach społecznej globalizacji, a z samym językiem ojczystym możemy porozumieć się praktycznie tylko z obywatelem naszego kraju.

Po co jednak WSZYSTKIM uczniom (w tym przyszłym studentom) w dalszym życiu/na dalszym etapie edukacji potrzebne jest obliczanie delty czy logarytmów

Problem pogłębia poziom zdawalności matury z matematyki - co roku w debacie publicznej poruszany jest temat, że matura z matematyki jest pisana najgorzej. Według danych z CKE w 2019 roku matury z matematyki nie zdało 15% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a w 2018 - 17%, czyli mniej więcej co piąty maturzysta z całej Polski nie zdał egzaminu na poziomie podstawowym. Brak zdanej matury z matematyki zamyka często drogę kariery dla prawników, socjologów, czy historyków, którzy nawet matematyki na poziomie licealnym zwyczajnie nie potrzebują.

To pokazuje, że obowiązkowa matura z matematyki to tylko dodatkowa porcja stresu dla uczniów i więcej pracy dla nauczycieli w całej Polsce. Żeby zniwelować chociaż część problemów dużych grup społęcznych powinno się zlikwidować obowiązek pisania matury z matematyki.

Dlatego kieruję do Pana Ministra petycję o zniesienie obowiązku przystępowania do egzaminu maturalnego z matematyki. Z uwagi na dobro młodego pokolenia, wchodzącego wkrótce w dorosłe życie, proszę o pozytywne rozpatrzenie tej petycji.

Z poważaniem,

M.S.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marek Stawski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...