PETYCJA W SPRAWIE OBJĘCIA OBLIGATORYJNYM WSPARCIEM PSYCHOLOGICZNYM KOBIET W CIĄŻY, POŁOGU ORAZ PO STRACIE

 

Dark_Blue_Illustrative_Alone_in_the_World_Wattpad_Book_Cover_(1)1.png

KIEDY CHORUJE MATKA - CHORUJE CAŁA RODZINA

Wsparcie psychologiczne kobiety w czasie okołoporodowym jest wpisane w standardy opieki, ale często nierespektowane. Zakres świadczeń profilaktycznych, wymienionych w treści dokumentu to "ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji", co w praktyce jest przeprowadzeniem testu do przesiewowego wykrywania objawów depresji i niezależnie od jego wyniku - nie niesie za sobą konkretnych działań pomocowych dla ciężarnej i kobiety w połogu. 

Zdrowie psychiczne kobiet w ciąży, połogu oraz po stracie - uzależnione jest aktualnie od empatii i woli lekarzy oraz położnych, które mogą przeprowadzić z kobietą rozmowę na temat konieczności wizyty u specjalisty, ale wcale nie muszą. Dzięki obligatoryjnej konsultacji psychologicznej oraz komentarzu specjalisty po wykonaniu testu - kobiety są w stanie szybciej uzyskać profesjonalną pomoc, ktora moze uratować ich życie i zdrowie oraz zdrowie ich dzieci.

 

Treść petycji złożonej do Ministerstwa Zdrowia:

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r., poz. 1195) składam petycję w sprawie objęcia obligatoryjnym wsparciem psychologicznym kobiet w okresie ciąży, połogu oraz po stracie. Tym samym wnoszę o podjęcie działań w postaci włączenia w/w konsultacji z psychologiem do standardu organizacji opieki okołoporodowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.) oraz włączenie ich do „Zakresu świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzenia”.

 


Elena Miś, Nowa Sól, Polska / elena.psycholog.kobiet@gmail.com    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Elena Miś, Nowa Sól, Polska / elena.psycholog.kobiet@gmail.com będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...