Petycja ws budowy tymczasowej przeprawy przez rzekę Rządzę

Klembów, 23.06.2016r.

 

Mieszkańcy Gminy Klembów                                                         

Sołtysi Gminy Klembów

Radni Rady Gminy Klembów    

                                                                                                                                          Sz.P. Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

 MSz.P. Zbigniew Ostrowski

 Dyrektor Mazowieckiego Zarządu

     Dróg Wojewódzkich

 

 

 P E T Y C J A  

 

         W związku z budową mostu w Krzywicy na drodze DW 634 i zamknięciem tego odcinka drogi do grudnia 2016r., zwracamy się o bezzwłoczne podjęcie wraz z Wykonawcą działań mających na celu utworzenie i zabezpieczenie tymczasowej przeprawy przez rzekę Rządzę, przy budowanym moście, dla samochodów poniżej 3,5t, poruszających się w ruchu lokalnym.

      Cieszymy się z budowy nowego mostu ale całkowicie nie do zaakceptowania jest brak zabezpieczenia zastępczej przeprawy na Rządzy i wyznaczenie 17 kilometrowego objazdu po drogach powiatowych przebiegających przez całą naszą Gminę. Spowodowało to, że dotychczasowy ruch z drogi wojewódzkiej (5.000 samochodów na dobę) przeniósł się w sposób niekontrolowany na nieprzygotowane do tego drogi gminne i powiatowe przebiegające przez nasze, gęsto zaludnione, miejscowości, w których występuje ścisła zabudowa bezpośrednio przy drogach.Oprócz ogromnych uciążliwości związanych z masą samochodów poruszających się przed naszymi domami, niepokoi nas stan zagrożenia dla pieszych, w tym dla dzieci uczęszczających do szkół. Wzdłuż wyznaczonego objazdu są aż 4 szkoły: w Dobczynie, Starym Kraszewie, Klembowie i Ostrówku. Boimy się o nasze dzieci, które muszą dojść do szkół najczęściej drogami bez chodników, co przy znacznie zwiększonym ruchu samochodów może doprowadzić do tragedii. Stworzenie tymczasowej przeprawy przez Rządzę podyktowane jest również koniecznością zapewnienia szybkiego dojazdu dla służb ratowniczych i Policji. Już w tej chwili widzimy duży kłopot w sytuacji kiedy karetka pogotowia ratunkowego jadąca ze Szpitala w Wołominie w stronę Tłuszcza musi przejechać objazdem opóźniając swój dojazd do pacjenta o kilkanaście cennych minut.  

          Liczymy na zrozumienie i wierzymy w to, że stworzenie takiej przeprawy jest możliwe. Podobne rozwiązania zostały przyjęte przy budowie mostu w pobliskiej Jasienicy i Zielonce.

Prosimy o szybką reakcję dla dobra naszej społeczności.  

 

Z poważaniem,

W załączeniu przekazujemy listę osób podpisanych pod petycją


Mieszkańcy Gminy Klembów    Skontaktuj się z autorem petycji