Petycja w sprawie przekazania działki nr 3/114 przy ul. Kartograficznej pod szkołę podstawową oraz teren sportowo-rekreacyjny z parkiem.

Sz. P. Małgorzata Gośniowska-Kola

Dyrektor Generalny

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

Ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

kontakt@kowr.gov.pl

 

 

Szanowna Pani Dyrektor,

Wnoszę i apeluję o bezpłatne przekazanie 4,5 hektarowej działki nr 3/114 z obrębu 4-16-38 przy ulicy Kartograficznej m. st. Warszawa - Dzielnica Białołęka pod nową szkołę podstawową oraz teren sportowo-rekreacyjny z parkiem.

Samorząd składając w dniu 7 lutego 2020 roku kompletny wniosek o „nieodpłatne przekazanie na rzecz m. st. Warszawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” spełnił wszystkie wymogi formalne stawiane przez ustawę oraz podnoszone przez Ośrodek we wcześniejszych pismach.

Także umowa dzierżawy z obecnym najemcą nieruchomości, spółką PGR Bródno, umożliwia jej wypowiedzenie w sytuacji kiedy teren zostanie przeznaczony na cele publiczne. Takimi celami zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami są m.in.: budowa szkół publicznych i obiektów sportowych (pkt 6) oraz budowa i urządzanie parków (pkt. 9c).

Zaznaczyć należy, iż planowana inwestycja samorządu zgodna jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który na obszarze zajmowanym przez przedmiotową nieruchomość umożliwia lokalizowanie m. in. usług sportu, oświaty a także zieleni urządzonej (par. 11, ust. 3, pkt. 4 i 5 uchwały nr XLVIII/621/01 w sprawie miejscowego planu).

Nowa placówka oświatowa w tej okolicy jest niezbędna, bowiem po sąsiedzku znajduje się jedna z największych i najbardziej przeciążonych szkół podstawowych w kraju. W budynku planowanym na 800 uczniów od września 2021 roku będzie ich ponad 1700 uczniów. Patrząc na powstające w okolicy osiedla (Dom Development – 260 mieszkań, PHN – 511, Jakon Nova – 72), wydane pozwolenia (Budomatex – 295; Rogowski Development – ok. 300) oraz plany (m. in. Elmis, JW Construction) trzeba stawiać pytanie nie o to czy szkoła jest potrzebna, tylko kiedy może najszybciej powstać?

Rola parku miejskiego w obecnych czasach, kiedy mamy do czynienia z pandemią, stoimy na progu katastrofy klimatycznej, oddychamy fatalnej jakości powietrzem, jest nie do przecenienia. Drzewa i zieleń parkowa to nie tylko ogólnodostępny teren dający odpoczynek i schronienie przed upałem. To także ważny element komórki miejskiej oczyszczającej powietrze ze szkodliwych substancji, regulującej gospodarkę wodami opadowymi poprzez magazynowanie jej w glebie na okresy bez opadów, redukującej hałas, poprawiającej estetykę okolicy i sprzyjającej ruchowi na świeżym powietrzu.

Możliwość przekazania nieruchomości na potrzeby utworzenia parku miejskiego potwierdza także sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Szymon Giżyński, który podczas prac senackich nad zmianą ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oświadczył, że „obowiązujące przepisy pozwalają na przekazywanie przez KOWR samorządom nieruchomości w celu tworzenia terenów zieleni, na których zazwyczaj znajdują się obiekty związane z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją” (za senat.gov.pl – prace w komisjach senackich – 23 marca 2021 r.).

Nie bez znaczenia jest fakt, iż ponad 4,5 hektarowy teren nie jest wykorzystywany przez obecnego najemcę, który nie prowadzi tutaj żadnej działalności rolniczej. Znajdujące się na nieruchomości budynki w większości stoją puste i niszczeją lub są podnajmowane pod różnego rodzaju składy i magazyny. Od co najmniej 4 lat, teren zamiast być wizytówką, przykładem wzorowego zagospodarowania nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich, Polaków, z każdym dniem popada w coraz większą ruinę.

Samorząd tymczasem posiada zarówno środki finansowe, jak i wizję zagospodarowania całego terenu z pożytkiem dla wszystkich. Jest także wiarygodnym partnerem, co nie raz udowadniał już poprzez właściwe spożytkowanie przekazywanych nieruchomości pod cele publiczne jak chociażby szkoły, przedszkola czy drogi. Z pełnym przekonaniem mogę zapewnić, że podobnie stanie się także i w tym przypadku.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż istnieją bardzo mocne przesłanki przemawiające za zasadnością bezpłatnego przekazania samorządowi całej 4,5 hektarowej nieruchomości przez Ośrodek.

 

Niżej podpisany

Sebastian Gut
Inicjatywa Park Przy Szkole

Zagospodarowanie_terenu1.jpg

[koncepcja zagospodarowania terenu]

Koncepcja1.jpg

[wizualizacja zagospodarowania fragmentu terenu]

teren_obecnie1.jpg

[obecny wygląd terenu - marzec 2021]