Petycja ws. poprawy sytuacji Pacjentów z SM w Polsce

WALCZYMY_O_ZDROWIE.PROSIMY_-_PODPISZ_PETYCJĘ!Chorzy_na_stwardnienie_rozsiane_(SM)_1.jpgPetycja do Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ws. poprawy sytuacji Pacjentów z SM w Polsce

W ciągu ostatnich kilku lat, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pacjentów, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Parlamentarzystów i ekspertów, sytuacja Pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce poprawiła się. Jednak mimo tych korzystnych zmian Pacjenci z SM, wciąż muszą walczyć o efektywne leczenie, dostęp do specjalistów czy rehabilitacji, a tym samym normalne życie. Współczesna medycyna nie zwalnia. Obszar leczenia stwardnienia rozsianego jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią neurologii.

Dlatego apelujemy o podjęcie działań, których celem powinno być:

1. Przyspieszenie diagnozy stwardnienia rozsianego poprzez zapewnienie szybkiego i łatwiejszego dostępu do neurologa i badań diagnostycznych.

2. Utworzenie rozwiązań systemowych umożliwiających jak najwcześniejsze wdrożenie leczenia SM, aby najefektywniej zatrzymać postęp niepełnosprawności, bo aby terapia była naprawdę skuteczna, powinna zostać szybko zastosowana oraz indywidualnie dobrana.

3. Dostęp do nowoczesnych terapii o różnych mechanizmach działania i bez względu na postać choroby (rzutowo-remisyjna, wtórnie postępująca i pierwotnie postępująca postać SM), które łączą wszystkie najważniejsze wartości dla pacjenta - wysoką skuteczność, korzystny profil bezpieczeństwa i wygodną formę podania. Nowoczesne leki na SM ograniczają aktywność choroby, dbają o zdrowie mózgu oraz znacznie zmniejszają postęp niepełnosprawności względem obecnie refundowanych leków.

4. Zapewnienie Pacjentom dostępu do kompleksowego leczenia na europejskim poziomie – w tym dostępu do szeroko rozumianej rehabilitacji.

5. Zagwarantowanie możliwości kontynuowania efektywnego leczenia SM przez Polaków wracających z emigracji do Polski. Osoby te po powrocie do Polski najczęściej są leczone nieskutecznie, albo nie są jest leczone w ogóle.  


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...