Petycja ws. utworzenia wybiegu dla psów w Kościanie

Do Burmistrza Miasta Kościana

Pana Piotra Ruszkiewicza  

Działając w imieniu właścicieli kościańskich czworonogów, którzy podpisali się pod niniejszą petycją, zwracamy się z uprzejmą prośbą o utworzenie na terenie miasta Kościan ogrodzonego i zalegalizowanego wybiegu dla psów.

Prośbę motywujemy rosnącą ilością psów na terenie miasta Kościan oraz brakiem wyznaczonego miejsca, gdzie czworonogi mogłyby swobodnie, a zarazem w sposób kontrolowany i bezpieczny dla osób trzecich, biegać, bawić się z innymi psami, ćwiczyć komendy itp.

Pragniemy w miejscu tym wskazać, iż zgodnie z treścią Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Kościan: „osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.”

Brak niezbędnej infrastruktury w postaci zamkniętego wybiegu dla psów uniemożliwia niestety właścicielom psów pełną realizację w/w postanowienia Regulaminu. Psy do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania potrzebują odpowiedniej, regularnej dawki aktywności. Stworzenie wybiegu pomogłoby uświadomić innym właścicielom jak ważne są codzienne spacery. Pomogłoby to z pewnością uniknąć problemów sąsiedzkich związanych z nadaktywnością psów (szczekanie, wycie). Wskazanie terenu, gdzie można umożliwić psom swobodne bieganie rozwiązałoby ponadto problem spuszczania ze smyczy czworonogów w miejscach, gdzie bezpieczeństwo psa i innych jest ograniczone. Na wybiegu psy czują się swobodnie, nie są ograniczone smyczą, mają możliwość swobodnej zabawy z innymi zwierzętami w bezpiecznym środowisku pod pełną kontrolą swoich właścicieli.

Podkreślić przy tym należy, iż wskazanie i utworzenie przestrzeni dla psów w postaci zamkniętego wybiegu będzie nosiło za sobą dodatkowe korzyści w postaci:

·         zwiększenia bezpieczeństwa w mieście oraz zmniejszenia agresji wśród psów (wiadomo, że dla zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzaka należy zapewnić mu codzienną porcję ruchu, najlepszym i najprostszym sposobem jest zabawa, możliwość wybiegania się na bezpiecznym, zamkniętym terenie, bez stworzenia ryzyka dla osób trzecich),

·         mniejszego zanieczyszczania odchodami pozostałych trawników i zieleńców, ·         możliwości organizowania zajęć treserskich, spotkań z behawiorystami lub weterynarzami,

·         możliwości organizowania zawodów, które pomogą rozpropagować szkolenie psów jako postawę odpowiedzialnego właściciela psa.

Wybieg dla psów nie jest inwestycją, która wymagałaby znacznych nakładów finansowych. Często najprostsze, a zarazem najtańsze rozwiązania okazują się w zupełności spełniać oczekiwania, nie generując przy tym wysokich kosztów utrzymania. Ważne jest, aby psi wybieg był terenem przestronnym, posiadał miejsca zacienione, ogrodzenie z podwójnym wejściem uniemożliwiającym psom ucieczkę oraz kosze na śmieci. Mile widziane byłby ławki, na których mogą usiąść opiekunowie, oraz przeszkody dla psów, jak na przykład betonowa rura pełniąca rolę tunelu, pień drzewa, wkopane w ziemię opony czy wiszące łańcuchy.

Wybiegi i parki dla psów są w ostatnim czasie coraz bardziej popularnym sposobem na wydzielenie strefy, gdzie mogą bez przeszkód przebywać czworonogi. Powstaje ich w Polsce coraz więcej. Mamy nadzieję, że Kościan dołączy do miast, w których są już otwarte.

Oczekujemy pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby.


Agnieszka Czaińska, Marlena Stróżyńska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka Czaińska, Marlena Stróżyńska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...