Petycja do Prezydenta RP, Sejmu i Senatu w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego zagrażającej konstytucyjnie gwarantowanym prawom Polaków za granicą do głosowania w polskich wyborach parlamentarnych

81BC8573-781B-434D-8C4F-B51BF7344B1B.pngSzanowni Państwo,

    Jako obywatele polscy przebywający lub mieszkający poza granicami kraju, zwracamy się do Państwa w sprawie dla nas kluczowej - poszanowania praw wyborczych wszystkich Polek i Polaków, bez względu na ich poglądy i miejsce zamieszkania. 

    Wyrażamy zaniepokojenie i obawę, że nowelizowany kodeks wyborczy może drastycznie ograniczyć nasze zagwarantowane konstytucyjnie prawo wyborcze.

    Prawo wszystkich obywateli polskich do udziału w wyborach wynika wprost z art. 62 Konstytucji RP i pozbawienie go jest możliwe tylko w drastycznych przypadkach: "Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych". Niezależnie od miejsca i czasu pobytu za granicą, wszyscy jesteśmy polskimi obywatelami i oczekujemy, że państwo polskie uszanuje zagwarantowane konstytucyjnie prawo każdej Polki i każdego Polaka do głosowania w wyborach w Polsce. Apelujemy o stworzenie takiej liczby Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW), by zaspokoić potrzeby głosujących za granicą i zapewnić członkom komisji godne warunki pracy, umożliwiając skuteczne policzenie wszystkich głosów w wyznaczonym terminie. W ostatnich wyborach prezydenckich największe komisje za granicą obsługiwały czasem ponad dwadzieścia tysięcy wyborców, licząc głosy aż do wtorku po niedzielnym głosowaniu. 

    W wielu krajach odległości są ogromne; wyborcy mieszkają setki, a czasem tysiące kilometrów od najbliższej OKW. ​​A przecież, zgodnie z art. 14 Kodeksu Wyborczego, obwody dla obywateli polskich za granicą tworzy się, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jest możliwość przekazania wyników głosowania do właściwej komisji. Niezwykła mobilizacja obywatelska podczas ostatnich wyborów prezydenckich jednoznacznie wskazuje na wzrost zainteresowania udziałem w wyborach i gwarantuje, iż znajdą się wolontariusze chętni do pracy w komisjach.

    Biorąc pod uwagę realia geograficzne w wielu krajach (ogromne odległości), a także fakt, że wśród chcących głosować są osoby starsze, chore, niepełnosprawne czy z małymi dziećmi, domagamy się przywrócenia głosowania korespondencyjnego za granicą, tak aby wszyscy chętni obywatele RP mieli możliwość uczestniczenia w wyborach i oddania głosu. Przypominamy, że zarówno ustawy, jak i konstytucja nie definiują praw wyborczych według kryterium miejsca przebywania ani zamieszkania, a komisje wyborcze można tworzyć nawet na statkach.

    Nam, Polakom mieszkającym poza granicami kraju, leży na sercu Polska i jej los. Bez względu na to, kto w danym momencie sprawuje rządy, swoją pracą i działalnością społeczną staramy się jak najlepiej Polsce służyć. Mimo że mieszkamy poza krajem, pozostajemy częścią polskiego społeczeństwa. Mamy prawo brać czynny udział w społecznym, politycznym i kulturalnym życiu naszego kraju i stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim próbom ograniczania naszego prawa wyborczego przez wprowadzenie utrudnień i ograniczeń sprzecznych z literą i duchem obowiązującego prawa.

    Zgodnie z art. 32. Konstytucji RP: "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny".

    Wierzymy, że Parlament i Prezydent Rzeczypospolitej uszanują prawa konstytucyjne Polek i Polaków za granicą i umożliwią wszystkim chętnym udział w wyborach odbywających się w ich rodzinnym kraju. 

    Apelujemy, by:

  • za granicą powołano znacząco większą liczbę OKW niż w czasie wyborów w latach 2015 i 2019,
  • ich lokalizacja odzwierciedlała realia demograficzne (stworzenie OKW we wszystkich skupiskach Polaków za granicą),
  • czerpiąc z doświadczeń roku 2020 i w uznaniu geograficznych realiów w wielu krajach, umożliwiono głosowanie korespondencyjne za granicą. 

 

W imieniu inicjatorów: 

 

1. Krystyna Baczko – Paryż, Francja

2. Lucyna Bak – Melbourne, Australia

3. Izabela Barry - Nowy Jork, USA

4. Karina Błotnicka-Bednarek – Singapur

5. Witold Bogdański – Reykjavik, Islandia

6. Małgorzata Bohm – Wesel, Niemcy

7. Małgorzata P. Bonikowska - Toronto, Kanada

8. Anna Cholewińska – Seattle, USA

9. Dagmara Caignec - Annecy, Francja

10. Joanna Ciapka – Edmonton, Kanada

11. Maciej Dokurno – Edynburg, Wielka Brytania

12. Jacek Duda – Nowy Jork, USA

13. Wojciech Fimiński – Bruksela, Belgia

14. Magda Gadek – Chicago, USA

15. Robert K. Golański – Bruksela, Belgia

16. Joanna Gos – Londyn, Wielka Brytania

17. Małgorzata Hallewell – Londyn, Wielka Brytania

18. Marcin Idziński – Monachium, Niemcy

19. Jerzy Jankowiak – Strasbourg, Francja

20. Katarzyna Kaczor – Dublin, Irlandia

21. Marzena Kader – Bensheim, Niemcy

22. Katarzyna Kierepka – Antwerpia, Belgia

23. Jacek Komar – Wilno, Litwa

24. Maciej Kornacki – Heidelberg, Niemcy

25. Sylwester Korotyński – Baltimore, USA

26. Maciej Kowalski – Dusseldorf, Niemcy

27. Roman Lampka – Aachen, Niemcy

28. Joanna Lasserre – Paryż, Francja

29. Agata Laszczyńska – Dublin, Irlandia

30. Andrzej Lubieniecki – Sydney, Australia

31. Tomasz Łukaszuk – Edmonton, Kanada

32. Magdalena Migała – Oslo, Norwegia

33. Radosław Piontek – Bruksela, Belgia

34. Kamil Otto-Popławski – Lizbona, Portugalia

35. Wojciech Pytkowski – Paryż, Francja

36. Piotr Rykaczewski – Frankfurt, Niemcy

37. Helena Rymar – Annecy, Francja

38. Anna Sieprawska-Troili – Rzym, Włochy

39. Daniel Stachowiak – Londyn, Wielka Brytania

40. Bolesław Stawicki – Helsinki, Finlandia

41. Roman Śmigielski – Kopenhaga, Dania

42. Dominik Stein – Zurych, Szwajcaria

43. Liza Tyl – Sydney, Australia

44. Beata Vissinger – Kopenhaga, Dania

45. Ewa Wasińska – Gronningen, Niderlandy

46. Agnieszka Wierzbicka – Ibiza, Hiszpania

47. Piotr Włodarczyk – Chicago, USA

48. Paweł Zdancewicz – Praga, Czechy

49. Jarosław Zjawin – Wiedeń, Austria

50. Violetta Żochowska – Madryt, Hiszpania