Pilne zwiększenie liczby linii autobusowych do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

  My, niżej podpisani Pracownicy i Pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań w celu zwiększenia liczby linii autobusowych kursujących ulicą Jakubowskiego i  zatrzymujących się na przystanku „Szpital Uniwersytecki/Instytut Pediatrii 01” oraz „Szpital Uniwersytecki/Instytut Pediatrii 02”, jak również zwiększenia częstotliwości już kursujących na tej trasie. 

Obecnie trasę tę obsługują trzy linie autobusowe: dwie miejskie (numer 125 i 513) oraz jedna aglomeracyjna (numer 204). To zdecydowanie niewystarczająca liczba, biorąc pod uwagę, że zaledwie jeden z nich (autobus nr 513) kursuje z centrum miasta, pozostałe dwa nie przejeżdżają przez większe centra komunikacyjne. Niezadowalająca jest również częstotliwość kursowania tychże – maksymalnie trzy - cztery autobusy na godzinę. Stanowi to znaczne utrudnienie dla wszystkich, którzy korzystają ze świadczeń w Szpitalu Uniwersyteckim. Musimy pamiętać, że większość z nich to osoby starsze i/lub doświadczone chorobą, dla których przejście dodatkowych kilkuset metrów pod górę z przystanków przy ul. Wielickiej stanowi znaczne obciążenie, a czasami nawet staje się przeszkodą nie do pokonania.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że Szpital Uniwersytecki w Krakowie to największa wysoko specjalistyczna placówka medyczna w regionie. W ubiegłym roku udzielono tu prawie 650 tysięcy porad ambulatoryjnych, a kolejnych 100 tysięcy osób było hospitalizowanych. Nie bez znaczenia jest również to, ze w szpitalu działa Szpitalny Ośrodek Ratunkowy, będący częścią Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof. Właśnie dlatego tak ważna jest sprawnie działająca i terminowa komunikacja miejska, która dodatkowo będzie zatrzymywać się bezpośrednio pod szpitalem.

Zwracamy również uwagę, że wyremontowane ulice Kostaneckiego, Jakubowskiego i Marii Orwid, a także nowoczesna pętla autobusowa zlokalizowana przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej gwarantują sprawny przejazd i nie zakłócą płynności transportu.

DJI_0033.jpg W związku z powyższym oczekujemy od włodarzy miasta podjęcia pilnych kroków zmierzających do rozwiązania problemu. Wierzymy, że nie pozostaniemy bez wsparcia w tak ważkiej – zarówno dla Szpitala, jak i dla miasta – sprawie.  


Szpital Uniwersytecki w Krakowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Szpital Uniwersytecki w Krakowie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Szpital Uniwersytecki w Krakowie do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...