"Fajny WF - zdrowe i sprawne dzieci" - petycja Stowarzyszenia Akademii i Trenerów PASS w sprawie podniesienia poziomu lekcji wychowania fizycznego w klasach 1-3 szkół podstawowych

"Uczniowie klas 1-3 są znacznie mniej sprawni niż ich rówieśnicy sprzed 20-30 lat. 88 proc. dzieci nie potrafi wykonać przewrotu w przód, a 86 proc. nie jest wstanie wykonać rzutu i chwytu odbitej od ściany piłki tenisowej. 57 proc. uczniów nie potrafi skakać na skakance" - raport z badania AWF Warszawa, maj 2023. 

W trosce o zdrowie społeczne Polaków, składamy petycję do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki o pilne zwrócenie uwagi na jakość nauczania podczas lekcji wychowania fizycznego w klasach 1-3, wraz z 4 postulatami, które mogą pozytywnie wpłynąć na poziom sprawności fizycznej wśród dzieci. 

Zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy wszystkich przedstawicieli środowiska sportowego – kluby i związki sportowe, trenerów, sportowców profesjonalnych i amatorów, a także rodziców, nauczycieli, środowisko akademickie i media. 

Nasze postulaty:

  1. Zapewnienie prowadzenia minimum dwóch z trzech godzin wychowania fizycznego tygodniowo przez wykwalifikowanego nauczyciela wychowania fizycznego w klasach 1-3.
  2. Stworzenie systemu szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowanych rozwojem kompetencji w obszarze wychowania fizycznego, we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego.
  3. Realizacja społecznej kampanii edukacyjnej, promującej aktywność fizyczną i jej znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego społeczeństwa – wywołanie ogólnopolskiej dyskusji o potrzebie dbania o sprawność fizyczną.
  4. Powołanie interdyscyplinarnej grupy roboczej, składającej się z ekspertów z takich obszarów jak sport, psychologia, medycyna, edukacja, którzy opracują program rozwoju sportu w Polsce, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu powszechnego i amatorskiego, a także którzy będą w stanie ją wdrożyć i monitorować efekty.

Jak pokazują liczne badania, polskie społeczeństwo jest jednym z najmniej wysportowanych w Europie – Polacy coraz rzadziej podejmują aktywność fizyczną, co skutkuje problemami zdrowotnymi i coraz powszechniejszymi chorobami cywilizacyjnymi nawet u najmłodszych. Bardzo słaby stan aktywności fizycznej potwierdza również praktyka – trenerzy coraz częściej sygnalizują, że dzieci zaczynające swoją przygodę ze sportem są zdecydowanie mniej sprawne niż ich starsi rówieśnicy, a regres zauważalny jest praktycznie z roku na rok!

Swoją petycję opieramy o badania, raporty i artykuły prasowe - część z nich cytujemy poniżej, a więcej źródeł można znaleźć na 

http://razemdlapilki.com/aktualnosci/dolacz-do-petycji-stowarzyszenia-pass-o-podniesienie-jakosci-lekcji-wychowania-fizycznego/ 

Eksperci szacują, że co czwarte dziecko w Polsce spełnia zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej, ćwicząc co najmniej godzinę dziennie.

Źródło: MEDEXPRESS, 15 lutego 2019

W Polsce nie obowiązuje kompleksowa, spójna, międzyresortowa strategia upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Źródło: RAPORT O STANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W POLSCE w ramach projektu Global Matrix 4.0 z 2022 roku

Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego dotyczy 30 proc. uczniów w szkołach – Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki

Źródło: Polska Agencja Prasowa, 2022

– Uważam, że długie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie powinno w ogóle istnieć. Każde dziecko może ćwiczyć, nawet mając choroby przewlekłe. Potrzeba tylko odpowiedniego, indywidualnego zaplanowania aktywności, np. lekkiej, umiarkowanej (...) - prof. Łukasz Małek, kardiolog sportowy.

Źródło: Puls Medycyny, 2022

Przez 10 lat wydolność fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce pogorszyła się o kilkanaście procent. Jak wynika z badań ekspertów, np. 88 proc. dzieci z klas I-III nie potrafi wykonać przewrotu w przód, a 57 proc. nie potrafi skakać przez skakankę – Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Źródło: Puls Medycyny, 2023

 

Stowarzyszenie Akademii i Trenerów PASS jest niezależną organizacją, integrującą środowisko piłkarskie w Polsce, wspierającą kluby i trenerów w zakresie zarządzania, prawa, finansów, komunikacji. Stowarzyszenie dba o interes szkółek i akademii piłkarskich z całego kraju, pomaga w profesjonalizacji i rozwoju szkolenia, a także opiniuje najważniejsze projekty i reformy w sporcie. 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu można znaleźć na www.razemdlapilki.com - zapraszamy do kontaktu. 

 


Stowarzyszenie Akademii i Trenerów Piłkarskich PASS    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Akademii i Trenerów Piłkarskich PASS będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...