Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów w rejonie Plant Nowackiego

Poniżej treść petycji która zostanie złożona do:

  • Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4,  31-004 Kraków,
  • Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,
  • Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
  • Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Wielopole 1, 31-072 Kraków
  • Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

 PETYCJA  

W imieniu mieszkańców Starego Podgórza zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu:

1.       Poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów w rejonie Plant Nowackiego – ul. Długosza / ul. Rollego / ul. Warneńczyka/ pl. Serkowskiego

2.       Uspokojenie ruchu drogowego w wyżej wymienionym obszarze  

W celu realizacji ww. celów prosimy, przede wszystkim, o zamontowanie na drogach urządzeń uspokajających ruch drogowy.    

W ramach realizacji wyżej wymienionych celów proponujemy następujące działania:  

1.       Wprowadzenie znaków pionowych i poziomych „ Tempo 30” (strefy ograniczenia prędkości do 30km/h) zgodnie z ustaleniami Zarządu Transportu Publicznego Miasta Krakowa

2.       Wyniesienie przejść dla pieszych wymuszających zmniejszenie prędkości przed nimi

3.       Zmianę organizacji ruchu w postaci utworzenia skrzyżowań o ruchu okrężnym

4.       Wprowadzenie poziomych znaków poprawiających bezpieczeństwo i ruch w obszarze

5.       Wprowadzenie innych urządzeń spowalniających   Proponowane lokalizacje do montażu takich urządzeń:  

1.       Skrzyżowanie ul. Długosza / ul. Rollego / ul. Przedwiośnie

·         Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie skrzyżowania o ruchu okrężnym ułatwiającego włączanie się do ruchu rowerzystom i kierowcom samochodów

·         Instalacja niewielkiego rozmiaru ronda tzw. pinezki

2.       Ulica Długosza

·         Wyniesienie przejść dla pieszych doprowadzających do Plant Nowackiego znajdujących się pomiędzy ulicą Przedwiośnie i ulicą Krasickiego

3.       Skrzyżowanie ul. Długosza / ul. Krasickiego/ pl. Serkowskiego

·         Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie skrzyżowania o ruchu okrężnym ułatwiającego włączanie się do ruchu rowerzystom i kierowcom samochodów ·         Instalacja niewielkiego rozmiaru ronda tzw. pinezki

·         Wprowadzenie  przejścia dla pieszych na ul. Krasickiego przed ww. skrzyżowaniem

4.       Plac Serkowskiego

·         Wyniesienie przejść dla pieszych doprowadzających do Plant Nowackiego znajdujących się pomiędzy ulicą Długosza i ulicą Warneńczyka    

5.       Ulica Warneńczyka

·         Wyniesienie przejść dla pieszych doprowadzających do Plant Nowackiego znajdujących się pomiędzy ulicą Rejtana i ulicą Rollego

·         Wprowadzenie przejścia dla pieszych przy wyjściu z Plant Nowackiego w kierunku przyszłego parku kieszonkowego przy ul. Sokolskiej

6.       Ulica Rollego

·         Wyniesienie przejść dla pieszych doprowadzających do Plant Nowackiego oraz przyszłego parku kieszonkowego  znajdujących się pomiędzy ulicą Długosza i ulicą Legionów Piłsudskiego

7.       Ulica Ludwinowska

·         Wymalowanie czerwonego poziomego pasa informującego  kierowców o możliwym włączeniu się rowerzystów jadących z Bulwaru Wołyńskiego na Most Retmański

·         Wprowadzenie wyniesionego przejścia dla pieszych od strony ul. Zatorskiej na bulwar Wołyński

Poniżej przykłady instalacji  

1.       Mini rondo tzw. pinezka  

Rondo1.PNG

2.       Wyniesione przejście dla pieszych  

Podwyższone_przejście1.PNG

3. Pas informujący o włączeniu się się rowerzystów do ruchu drogowego    

Pas_rowerowy1.PNG

 Główne argumenty przemawiające za wprowadzaniem instalacji oraz zmianą organizacji ruch to:

·         Duży ruch samochodowy pomiędzy ul. Marii Konopnickiej i ul. Kalwaryjską oraz ul. Legionów Piłsudskiego

·         Częste łamanie przepisów przez kierowców takie jak:

o   Nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych

o   Wyprzedzanie rowerzystów na przejściach dla pieszych

o   Nadmierna prędkość

o   Skracanie zakrętów

o   Wyprzedzanie rowerzystów bez zachowania odległości ustalonej przez kodeks ruchu drogowego

·         Duży ruch pieszy w rejonie Plan Serkowskiego w szczególności rodzin z dziećmi, młodzieży i osób starszych

·         Duży ruch rowerowy łączący Ludwinów z Rondem Matecznego, Bulwar Podolski z Bulwarem Wołyńskim oraz ulicami Kalwaryjską i Legionów Piłsudskiego

·         Niejasny  układ drogowy wymuszający na rowerzystach jazdę chodnikiem co znacząco wpływa na bezpieczeństwo pieszych

·         Brak jednoznacznego przekierowania ruchu rowerowego z Bulwaru Wołyńskiego na ulicę Ludwinowską powodujący konflikty pomiędzy pieszymi, rowerzystami i użytkownikami hulajnóg na chodniku w obrębie ul. Ludwinowskiej i Rollego

·         Brak widocznego miejsca umożliwiającego pieszym przejście z Plant Nowackiego w kierunku Mostu Retmańskiego (ul. Rollego)

·         Efekt tzw. „długiej prostej” kierowców jadących z Mostu Retmańskiego w kierunku ul. Kalwaryjskiej – powodujący uciążliwy hałas  

Proponowane powyżej rozwiązania, jak wskazano na wstępie, mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie proponowane uspokojenie ruchu w rejonie Plant Nowackiego ma na celu ograniczenia funkcji tranzytowej pomiędzy ulicą Konopnickiej i Kalwaryjską oraz Legionów Piłsudskiego. Remont Mostu Piłsudskiego budzi wśród mieszkańców  nadzieję na lepszą komunikację w rejonie, ale także obawy przed znacznym zwiększeniem ruchu drogowego. W ramach troski o dobro mieszkańców Starego Podgórza oraz wszystkich mieszkańców Krakowa chętnie odwiedzających ten rejon prosimy o podjęcie ww. działań.  Jednocześnie deklaruję chęć współpracy i wsparcia w podejmowanych decyzjach.  

Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Maciej Kobiela do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook