Remont drogi nr 3909Z na odcinku Buk - Łęgi w gminie Dobra

PETYCJA

DO STAROSTY POWIATOWEGO W POLICACH

z apelem o remont drogi nr 3909Z na odcinku Buk - Łęgi.

My, mieszkańcy miejscowości Łęgi, Buk w gminie Dobra oraz osoby, które korzystają z ww. drogi domagamy się od Starosty Powiatowego w Policach:

1. Ujęcia remontu drogi powiatowej nr 3909Z na odcinku Buk - Łęgi w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Polickiego.

2. Opracowanie projektu budowlanego dla tego przedsięwzięcia w budżecie Powiatu Polickiego na 2024 rok, uwzględniającego budowę zatok do mijania pojazdów z poszanowaniem istniejącego starodrzewia.

3. Dokonania w 2023 r. niezbędnych napraw ubytków warstwy bitumicznej (wyrwy, przełomy) w ww. drodze.

Łęgi, 01.02.2023 r.

Zrzut_ekranu_z_2023-02-02_11-21-091.png


Mieszkańcy miejscowości Łęgi, Buk oraz osoby, które korzystają z ww. drogi    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy miejscowości Łęgi, Buk oraz osoby, które korzystają z ww. drogi do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...