Powiedz Stop Pomnikowi W Świdniku

 

 

Burmistrz Miasta Świdnik

Waldemar Jakson

 

W imieniu tych wszystkich internautów i mieszkańców Świdnika, którzy podpisali się pod petycją internetową „Powiedz Stop Pomnikowi w Świdniku” zamieszczoną od dnia 2013-09-08 na portalu e-Petycje, oświadczamy, że nie zgadzamy się na budowę tzw. Pomnika Smoleńskiego w obrębie Placu Konstytucji 3 Maja w Świdniku. Pod petycją dotychczas podpisało się 336 osób (lista podpisanych osób w załączeniu), zbieranie podpisów trwa nadal.

Pomysł lokacji w Świdniku tego pomnika, uważamy za szkodliwy, który podzielił i tak już mieszkańców Świdnika. Ponadto ta tragedia nie stała się w naszym mieście, a w szczególności na pewno nie na Placu Konstytucji 3 Maja w Świdniku.

Wszyscy żyjemy (podobno !) w demokratycznym państwie prawa i mniemanie kilku osób o pomniku nie powinno być wprowadzane w życie. Skoro pomnik ten powstaje w ramach zbiórki prywatnej, to niech powstaje na terenie prywatnym – nie zabraniamy nikomu mieć pomnika przed własnym domem, na działce, piwnicy czy balkonie. Tereny publiczne to inna bajka. Uważamy że takie sprawy jak umiejscawianie nowych pomników, obelisków czy zmiany ulic powinny być decydowane na forum szerokich konsultacji społecznych. Dopiero po wysłuchaniu wszystkich argumentów za lub przeciw, decyzję powinni podjąć mieszkańcy w miejskim referendum. O tak ważnych sprawach – nie może decydować wąska grupa osób, często nie dopuszczająca do głosu argumentów przeciwnych.

Decyzja o lokacji nowego i tak kontrowersyjnego pomnika w naszym mieście, może stać się groźnym precedensem dla innych grup żądających ustawienia różnych obelisków. Powód dla nich zawsze się znajdzie.

Jednocześnie przypominamy, że Świdnik posiada już stosowną tablice pamiątkową upamiętniająca katastrofę lotu samolotu prezydenckiego do Smoleńska, która zlokalizowana jest na skwerku przed Liceum im. Broniewskiego przy ul. Okulickiego 13 w Świdniku. To smutne wydarzenie w historii naszego kraju zostało już raz uhonorowane, więc nie ma potrzeby jego dublowania.

 

Z poważaniem

Mieszkańcy Świdnika podpisujący petycje.