Powstrzymanie wycinki alei drzew przydrożnych w gminie Trzebiechów i Sulechów.

Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Polak

Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak

Burmistrz Gminy Trzebiechów Pani Izabella Staszak

Burmistrz Miasta i Gminy Sulechów Ignacy Odważny

 

Zwracamy się z apelem o powstrzymanie wycinki drzew przydrożnych przy inwestycji drogowej pomiędzy Sulechowem a Trzebiechowem przy drodze nr. 278

Planowany remont nawierzchni ma  pociągnąć za sobą  likwidację ok. 800, drzew co spowoduje  nieodwracalne zmiany w lokalnym krajobrazie i przyrodzie.

Poprawę nawierzchni drogi, która bez wątpienia tego wymaga, można przeprowadzić w sposób chroniący aleję. Droga ma być poszerzona zaledwie o metr pomimo, że spełnia parametry drogi powiatowej i tylko ze względu na możliwośc dofinasowania remontu zamienioną ją w dokumentach na drogę wojewódzką.  Nie planuje się tu nawet ścieżek rowerowych czy chodników,  dlatego wycinka takiego ogromu drzewostanu wyłącznie dla jednego metra wydaje się być nieporozumieniem.

Aby zapewnić bezpieczeństwo kierowców potrzeba nowej nawierzchni, ograniczenia prędkości oraz barier energochłonnych czy oznakowania pni oraz właściwej pięlęgnacji drzew, a nie wyłącznie wycinania drzew.

 Wycinanie alei przydrożnych ze względu na bezpieczeństwo kierowców nie musi prowadzić do poprawy sytuacji. Może natomiast wywołać skutek odwrotny i tym samym skłaniać do rozwijania większych prędkości, utrudnienia kierowcom obserwacji ukształtowania drogi, skłaniania do podejmowania ryzykownych manewrów, prowadzić do bezpośredniego oddziaływania słońca na nieocienione drogi, roztapiania asfaltu i tworzenia się kolein, a także do utrudnienia widoczności na silnie nasłonecznionej drodze. 

Aleje przydrożne  są skarbnicami przyrody i wyjątkowym, jedynym z cenniejszych elementów krajobrazu łączącym naturę (swiat przyrody) i krajobraz kulturowy (stworzony ręką ludzką). I choć stanowią jedną z wizytówek naszego województwa i kraju są wciąż zagrożone i niszczone.

Jako świadomi obywatele, rozumiejący wartość krajobrazu kulturowego  regionów naszego kraju i wartość przyrodniczą alei drzew przydrożnych zwracamy uwagę osobom decyzyjnym, że wraz z unicestweniem alei następuje trwałe i nieodwracalne niszczenie naszego krajobrazu i przyrody. Do ochrony tych wartości obliguje urzędników państwowych Konstytucja RP oraz Europejska Konwencja Krajobrazowa(Florencja 20 pazdziernika 2000 r,Dz.U.Z 2006.nr 14.poz.98.

 To edukacja powinna być sposobem na ograniczenie liczby zabitych na drogach, a nie wyłącznie wycinki drzew.

Apelujemy do osób decyzyjnych o rozwijanie infrastruktury drogowej z zachowaniem walorów krajobrazu i zadrzewień przydrożnych, oraz czerpanie dobrych przykładów z krajów europejskich które wypracowały i sprawdziły dobre praktyki w tej dziedzinie.

 

 

 

 


Joanna Liddane, Krzysztof Fedorowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Joanna Liddane, Krzysztof Fedorowicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...