Wniosek do Prezydenta Warszawy z żądaniem zapłaty przez RFN kwoty 300 mld USD za zniszczenia Warszawy dokonane podczas II WŚ.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

​​​​​​​Rafał Trzaskowski

 

​​​​​​​Do wiadomości:

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

​​​​​​​Jego Ekscelencja Thomas Bagger

 

Wniosek

 

My, będąc suwerenem,  przedstawiciele Narodu Polskiego, korzystając z nadanych nam praw wynikających z 4 art. Konstytucji RP, w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, zarówno Ci wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w obowiązkach wobec dobra wspólnego - Polski,wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, 

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa Polaków były łamane, a w szczególności pamiętając o ogromnej ofierze Narodu Polskiego złożonej podczas II Wojny Światowej, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

 

żądamy, aby –

 

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wystosował do Republiki Federalnej Niemiec wezwanie do zapłaty opiewającej na 300 mld. USD (trzysta miliardów dolarów amerykańskich) będące odszkodowaniem za zniszczenie Warszawy dokonane przez Niemców podczas II Wojny Światowej.

 

Jednocześnie przypominamy, że dzieła zniszczenia stolicy dokonano wbrew warunkom kapitulacji Powstania Warszawskiego, gdzie w dokumencie podpisanym 2 października 1944 r. Niemcy zobowiązali się do – „oszczędzić pozostałe w mieście mienie publiczne i prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o dużej wartości historycznej, kulturalnej lub sakralnej”.

 

Zwracamy też uwagę, że rozkaz kompletnego zniszczenia Warszawy wydany przez Reichsführera-SS Heinricha Himmlera (działającego z upoważnienia Adolfa Hitlera) był decyzją administracyjną (cywilną).

 

To miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać. Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamentów. Pozostaną tylko urządzenia techniczne i budynki kolei żelaznych”.

 

Uzasadnienie wniosku

 

Każdy Polak, w tym i Prezydent Warszawy ma nie tylko moralne prawo, ale i obowiązek działać w obronie żywotnych interesów Rzeczypospolitej.

 

Jako uzasadnienie wniosku niech posłuży też "Raport o stratach wojennych Warszawy" oraz aneks do Raportu zawierający materiał dokumentacyjny sporządzony w 2004 roku na zlecenie śp. Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego (w dyspozycji odbiorcy wniosku).

"Raport dowodzi, że sprawa polskich roszczeń wojennych jest cały czas otwarta".

 

Niemieckie zbrodnie nadal nie rozliczone!

  

Z poważaniem,

przedstawiciele Narodu Polskiego… 

8100553F-12D0-483D-B18A-DD7C7BA4525F.jpeg

F7221181-1B5D-42DE-BE95-D0782ACE37E7.jpeg


Obywatelka Polski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Obywatelka Polski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...