Protest przeciw uchwale EZGDK dot. znacznej podwyżki cen za wywóz śmieci.

Zgłaszamy protest w sprawie uchwały Zgroadzenia Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki tj. znacznej podwyżki cen za wywóz odpadów w kwocie 20 zł od osoby zamieszkujacej w domu a w przypadku deklaracji o składowaniu bioodpadów na kompostowniku 18 zł od osoby.

Treść uchwały.

http://ezgdk.pl/images/pdf/zgromadzenie/uchwaly/2020/14_pazdziernika/uchwa%C5%82a_nr_XIII.74.2020.pdf

W dobie kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19  tak duża podwyżka mocno uszczupli budżet mieszkańców. Kieując się dobrem mieszkańców stanowczo sprzeciwiamy się takiej podwyżce i wnosimy o utrzymanie stawek obowiązujących w 2020 r. 


Wiesław Stępień    Skontaktuj się z autorem petycji